Отдых на селе
Interreg BSR

Kā izplatīt vietējo pārtiku Bizness-Biznesam (B2B) tīklā - rokasgrāmata jaunajiem uzņēmumiem un pārtikas produktu izplatīšanas tīkliem

07.10.2019

Šis izdevums ir rokasgrāmata B2B izplatīšanas modeļa attīstības veicināšanai. Tā mērķis ir iedvesmot Jūs veidot vietējo pārtikas izplatīšanas tīklu vai uzņēmumu, veicināt produktu mārketingu un sniegt idejas sākuma posmam. Dažādus risinājumus B2B modeļa ieviešanā un attīstībā piedāvā desmit projekta dalībvalstu – Dānija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācijas un Zviedrija – labākā pieredze.


Rokasgrāmatas mērķa grupa ir vietējie pārtikas ražotāji un piegādātāji, kā arī vietējās pārtikas tirdzniecības tīkli. Projekta uzdevums ir radīt un veicināt jaunu tirdzniecības kanālu izveidošanu un attīstību uzņēmumiem bizness biznesam vidē (B2B), izmantojot maza mēroga vietējos pārtikas tīklus, attīstot sadarbību un palielinot produktu vērtību pēc iespējas īsākā piegādes ķēdē. Tā mērķis ir arī iedvesmot esošos vietējos pārtikas ražotājus un izplatītājus, kas jau pārdod savus produktus patērētājam (B2C), attīstīt B2B tirdzniecības modeli.

Elektroniski (PDF formātā) rokasgrāmata pieejama angļu valodā, drukātā versija latviešu valodā pieejama Lauku ceļotāja birojā, Kalnciema ielā 40.

 

Šīs materiāls finansēts projekta "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" no Interreg Baltic Sea Region programmas.
Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Смотреть другие новости