Atjaunotas un apstiprinātas „Lauku tūrisma mītne kā pārtikas aprites uzņēmums. Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu gatavošanai lauku tūrisma mītnēs”

27.04.2021

Esam atjaunoši un saņemuši apstiprinājumu PVD - vadlīnijām - „Lauku tūrisma mītne kā pārtikas aprites uzņēmums. Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu gatavošanai lauku tūrisma mītnēs”. Ja tūrisma mītne sniedz ēdināšanas pakalpojumus, tās saimniekam/pārvaldniekam jāreģistrējas sava rajona Pārtikas un Veterinārā Dienestā. Mītnes saimnieks var izmantot šīs vadlīnijas, vai izstrādāt sava uzņēmuma vadlīnijas pats saskaņā ar noteikumiem. 


Šīs vadlīnijas - „Lauku tūrisma mītne kā pārtikas aprites uzņēmums. Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu gatavošanai lauku tūrisma mītnēs” - izstrādātas lauku tūrisma mītņu saimniekiem (turpmāk tekstā – saimniekiem) – ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, lai palīdzētu izpildīt normatīvo aktu prasības drošas un nekaitīgas pārtikas aprites nodrošināšanai. Vadlīnijas apraksta ieteikumus saimnieku rīcībai, lai nodrošinātu higiēnas ievērošanu pārtikas apritē. Vadlīnijas ir paredzētas saimnieku brīvprātīgai lietošanai, lai praktiski īstenotu labas higiēnas prakses teorētiskos ieteikumus un ieviestu uz HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points tulkojumā no angļu valodas nozīmē - Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) principiem balstītu paškontroles sistēmu savā lauku tūrisma mītnē.

Šīs vadlīnijas attiecas uz lauku tūrisma mītnēm – ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ja ēdināšana tiek piedāvāta:

Gatavojot ēdienu lauku tūrisma mītnē izmitinātajiem viesiem;

Periodiski, pēc iepriekšējas vienošanās (piem., svinības, sporta spēles, grupu ēdināšana utt.);

Pasniedzot viesiem citā ēdināšanas uzņēmumā (kafejnīcā, ēdnīcā utt.) gatavotu ēdienu;

Lasīt vadlīnijas PDF formātā (5mb) šeit


Смотреть все новости про "Likumi un normatīvie akti lauku tūrisma uzņēmējiem"

Смотреть другие новости