Mežtaka un Jūrtaka - Eiropas kājāmgājēju asociācijas mājas lapā

18.03.2021

Informācija par "Mežtaku" kā Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļu Baltijas valstīs un "Jūrtaku" kā Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E9 daļu Baltijas valstīs atrodama arī Eiropas kājāmgājēju asociācijas (European Ramblers Association) mājas lapā, iekļaujot arī Dienvidu daļas maršrutus Lietuvā un Kurzemē.


  • Par Mežtaku (E11) Eiropas kājāmgājēju asociācijas mājas lapā lasi šeit!
  • Par Jūrtaku (E9) Eiropas kājāmgājēju asociācijas mājas lapā lasi šeit!

 

 

Mežtakas Ziemeļu daļas maršruts tiek ieviests projekta „Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts „Mežtaka”” (04/01/2019 - 12/31/2021) ietvaros, kas ir daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu.

 

Mežtakas un Jūrtakas Dienvidu daļas maršruti tiek ieviesti projekta LLI-448 "Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā", kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu, ietvaros.

 

Šī ziņa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild LLTA “Lauku ceļotājs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Смотреть другие новости