Nordplus

Izveidots jauns apmācību kurss un rokasgrāmata

17.06.2020

Esam izveidojuši jaunu apmācību kursu “Kā veidot videi draudzīgus lauku tūrisma pakalpojumus mazajos uzņēmumos”. Tas veidots kā praktisks padomdevējs, atbildot uz jautājumiem par to, kas ir ilgtspēja lauku tūrismā un kādēļ mūsdienīgam lauku tūrisma uzņēmējam ieviest ilgtspējīgas attīstības principus savā uzņēmumā. Šis apmācību kurss būs noderīgs uzņēmējiem, kā arī kā palīgs mācību procesā.

Kurss izstrādāts, balstoties uz rokasgrāmatu "Kā veidot videi draudzīgus lauku tūrisma pakalpojumus mazajos uzņēmumos".

>>> ROKASGRĀMATA (PDF)


Kursā ietvertas šādas sadaļas: 1) ko nozīmē būt ilgtspējīgam lauku tūrisma uzņēmumam; 2) ilgtspējīga lauku tūrisma uzņēmējdarbības veidi; 3) resursu ilgtspējīga izmantošana; 4) kā izmantot vietējās zināšanas un veidot sadarbību; 5) mārketings un komunikācija; 6) ekonomika - kā panākt, lai zaļā saimniekošana būtu finansiāli ilgtspējīga; 7) noderīgi instrumenti un palīdzība ilgtspējīgai lauku tūrisma attīstībai; 8) tūrisma ētikas kodekss.

Katras sadaļas beigās ir testa jautājumi, lai pārbaudītu savas zināšanas. Kursa nobeigumā pieejams arī “Videi draudzīga lauku tūrisma uzņēmuma pārbaudes saraksts tiešsaistē”, lai izprastu, ko nozīmē ilgtspēja lauku tūrisma uzņēmumā.

Šis apmācību kurss un rokasgrāmata izstrādāti Nord+ ADULT Programmas Projekta (NPAD-2018/10114) “Ilgtspējīgas zināšanas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem lauku tūrismā, stiprinot saikni starp pieaugušo izglītību un profesionālo darbību lauku MVU nozarē” ietvaros.

Informācija par projektu: https://www.celotajs.lv/lv/project/18


Смотреть другие новости