LVAF

Noderīga informācija zaļai saimniekošanai

Semināri, padomi, jaunumi, noderīga informācija

Sekojiet jaunumiem zaļās saimniekošanas uzlabojumiem un prasībām. Te atradīsiet dažādas saites, semināru ierakstus un skaidrojumus.

 • Atkritumu šķirošana

- Šķiroto atkritumu pieņemšanas vietas 

- Padomi atkritumu šķirošanai, informācija par dažādiem sadzīvē radītiem atkritumu veidiem ar norādēm par atbildībām to apsaimniekošanā (Vides aizsardzības ministrijazaao.lv un zalais.lv). 

- Katra pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldību saistošie noteikumi ir pieejami katras pašvaldības tīmekļvietnē. 

- Pašvaldības arī organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām:

 • šobrīd: papīrs; metāls; plastmasa; stikls;
 • līdz 01.01.2023. nodrošina - tekstilmateriāliem; 
 • līdz 31.12.2023. nodrošina - bioloģiskajiem atkritumiem, 
 • līdz 31.12.2024. nodrošina - dalītas savākšanas sistēmu bīstamajiem sadzīves atkritumiem. 

- 2022. gada 1. februārī Latvijā sāka darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēmā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzēriena iepakojuma:

 • stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot); 
 • stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,75 litriem (neieskaitot);
 • plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot);
 • plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1 litram un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 litram.

Depozīta maksa noteikta 10 centu apmērā par iepakojuma vienību. To var saņemt, ja uz nododamā iepakojuma ir nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un iepakojums būs iztukšots. Info par depozīta sitēmu.

VIDEO - Kā atbildīgi šķirot atkritumus stāsta Kaspars Zakulis - AS “Latvijas Zaļais punkts”


 • Dabīgo pļavu apsaimniekošana

Zālāju un pļavu kopšana (Projekts GrassLIFE) materiāli 

Videi draudzīga lielopu gaļas audzēšanas pieredze

Kā kopt ainavu

Zālāju apsaimniekošana dabas daudzveidībai (DAP)

Noķert zaļo paradīzi aiz astes (žurnāls Bioloģiski Plus)


 • Informācija par biotopu apsaimniekošanu (DAP)

Kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā. Dabas ekspertu padomi ceļa sākumā

Ūdeņu apsaimniekošana dabas daudzveidībai

Mežu apsaimniekošana dabas daudzveidībai

Piekrastes apsaimniekošana dabas daudzveidībai

Sameklē savu dižkoku

Dižkoku reģistrācijas rīks


Dabas daudzveidības saglabāšana. Stāsta Agnese Balandiņa, Zaļā sertifikāta komisijas locekle


 • Elektro auto uzlāde

Elektromobiļu uzlādes pakalpojums – jauna iespēja Latvijā

Uzlādes stacijas - elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes vai ūdeņraža uzpildes punkta operatoru sniegtā informācija

 

Stāsta Arnis Bergs -  Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības vadītājs un Zaļā sertifikāta komisijas loceklis.


Kā rīkoties ziemā ar apkuri, apsildes u.c. iekārtām? Stāsta Edgars Vigants, RTU asociētais profesors

 

 • "Klimata politikas aktualitātes un energoefektīvi risinājumi lauku tūrisma saimniecībās"

Semināru lasa Edgars Vīgants - Inženierzinātņu doktors, Zaļā sertifikāta komisijas loceklis.
>>> Prezentācija - "Klimata politikas aktualitātes un energoefektīvi risinājumi lauku tūrisma saimniecībās" (PDF)