VKKF

Пути становления государственности Латвии

Пути становления государственности* Латвии

Семь путей – это путешествия по Латвии с целью ее познания. Эти пути посвящены трем временным измерениям – прошлому, настоящему и будущему, приглашая оглянуться на пути и перепетии становления Латвийского государства в недавнем и более отдаленном прошлом; оценить достижения и ресурсы настоящего и вместе планировать будущее Латвии. Эти пути позволяют ознакомиться с поворотами истории Латвии, личностями, местами и событиями, способствовавшими образованию государства и становлению национальной идентичности, оглянуться и на более отдаленное прошлое, вспоминая государственные образования, веками существовавшие на территории Латвии и ставшие частью латышского культурного пространства. И конечно же, эти пути предусмотрены для путешествий. Они увлекательны, с объектами осмотра, сельскими хозяйствами, богатые рассказами и воспоминаниями, живописно красивы.

LV100 ceļi

7 путей становления государственности Латвии созданы в рамках программы посвящённой столетию Латвии. Празднование столетия государства Латвии будут происходить с 2017-го до 2021-го года. Главным посланием празднования является "Латвия - это я", ставя акцент на то, что главная ценности Латвии это люди. Люди, которые своей каждодневной работой создают настоящее и вместе с новым поколениям ставят основы будущего.

Проект осуществляется с поддержкой Фонда культурного капитала Латвии (Valsts kultūrkapitāla fonds).

*"Государственность" – это политическое и юридическое понятие, означающее сопричастность людей с независимыми органами государственной власти. Понятие государственность относится как к существующей форме государственного устройства, так и к средневековым и более древним государственным образованиям, которые характеризуются личной сопричастностью людей с публичной властью. Таким образом, государственность на территории Латвии существовала со времен, когда форма наследственной власти трансформировалась в форму публичной власти. (Автор: Эгилс Левитс).

Esam uzsākuši kopīgu sadarbību ar "Autotransporta Direkciju", lai uzlabotu un veicinātu Latvijas iepazīšanu un apceļošanu tieši ar sabiedrisko transportu - autobusu un vilcienu.  Ceļošana ar sabiedrisko transportu ļauj iepazīt mazpilsētas, lauku reģionus, satikt vietējos iedzīvotājus un izbaudīt jaunus iespaidus.

Pie katra no 7 valstiskuma veidošanās ceļiem atrodama prakstiska informācija - maršruta sadalījums pa dienām, veicamie attālumi, katras dienas apskates vietas, foto galerija, kā arī vietējo stāsti un atmiņas par vēsturiskajiem notikumiem. Sniegta arī par to, kur paēst, pārnakšņot, kā sazināties ar apskates vietu un naktsmītņu saimniekiem.  Pie katra ceļa atradīsi sarakstu ar autobusu un vilcienu maršrutiem, kas Tevi aizvedīs pa katru no ceļiem - sabiedriskā transporta veidu, maršrutus un to pakalpojumu sniedzējus, kā arī noderīgus padomus ceļošanai ar sabiedrisko transportu, kas būtu jāzina pirms došanās ceļā - kur meklēt sabiedriskā transporta kustības grafikus, kā un kur iegādāties biļetes un kā ceļot kopā ar velosipēdu: https://www.celotajs.lv/lv/c/tour/tours/pubtrans/info

Jau šobrīd sabiedriskā transporta maršrutos - autobusos un vilcienos,  kas ved pa Latvijas valstiskuma ceļiem, ir izvietoti materiāli, kas mudina apceļot Latviju un pieejama informācija par šiem maršrutiem. 

Путешествия в группе