Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia
01.03.2017 - 29.02.2020 (Est-Lat15)

Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tūrisms”

Projekta mērķi

Izveidot tūrisma produktu, iekļaujot 4 nelielus etnisko kultūru reģionus, kas balstīti uz UNESCO atzīto “dzīvo kultūru” unikalitāti.

 

Projekta plānotie rezultāti

  • izstrādāts unikāls tūrisma produkts un mārketinga aktivitātes, kas apvieno vietējo kultūras mantojumu, vietējo tūrisma uzņēmēju pakalpojumus un pievilcīgas vietas integrētā tūrisma piedāvājumā;
  • kopīgi izstrādāts tūrisma produkts padarīs etnisko kultūru reģionu unikālās vērtības pieejamas, saprotamas un pievilcīgas tūristiem;
  • tūristiem ir iespēja piedzīvot un izprast kultūras mantojumu kā profesionālu tūrisma produktu.

Projektā iekļautie etnisko kultūru reģioni -  Setu zeme (Setomaa) un Kihnu sala Igaunijā, Suitu reģions un Lībiešu krasts Latvijā.

 

Projekta kopējais budžets: 1 123 547,00 EUR, iekļaujot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu: 955 014,95 EUR.

Programmas mājaslapa: www.estlat.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.