Atpūta laukos

Latvijas Botāniskais ceļvedis. Sugu noteicējs

Latvijas Botāniskais ceļvedis. Sugu noteicējs

Šī izdevuma galvenais mērķis ir ikvienam palīdzēt saskatīt tās augu un sēņu sugas, kas atrodas mums visapkārt, kā arī sniegt interesantus faktus par tām.

 

Sadaļā «Vērts redzēt» ir iekļautas Latvijas interesantākās ar botānisko tēmu saistītas dabas takas, izcilākie dažādu vietējo sugu dižkoki un interesantie koki, koku alejas, botāniskie dārzi, dendroloģiskie parki un cita veida augu kolekcijas, muzeji un interesantas zemnieku saimniecības. Tos ikviens var apmeklēt un iepazīt pats.

 

Sadaļā «Augu un sēņu maršruti» ir izveidoti jau gatavi maršruti. Lai pilnvērtīgi iepazītu tajos esošās dabas vērtības, vēlams gids. Tomēr maršruti ir sagatavoti tā, lai katrs pats, pielāgojot tos savām interesēm un iespējām, varētu veikt tos arī individuāli.

 

Sadaļā «Sugu noteicējs», kas ir ceļveža lielākā daļa, ir iekļauti gandrīz 400 dažādu g.k. bieži sastopamu augu un sēņu sugu fotoattēli, kas palīdzēs tos vieglāk atpazīt un noteikt dabā. Kaut arī sēnes nav augi un tās pēta mikologi (zinātnes nozare — mikoloģija), ceļvedī iekļautas arī interesantas sēņu sugas. Katrai sugai iespēju robežās ir pievienots kāds interesants un saistošs fakts.

 

Sadaļā «Saudzē!» ir uzskaitītas un īsi aprakstītas tās aizsargājamās augu sugas, kuras nereti (visbiežāk — pat neapzinoties) tiek noplūktas, iepītas pušķos vai pārdotas. Tās ir sugas, kas ir aizsargājamas, tādēļ atstājamas tajā vietā, kur ir to īstās «mājas».

 

Ceļvedis ir domāts arī kā praktiska savu novērojumu darba burtnīca, tādēļ «Vērts redzēt» objektiem ir pievienots lodziņš, kurā atzīmēt, ka objekts ir apmeklēts un «Kad...», kur ierakstīt apmeklēšanas datumu. Savukārt, daļā «Sugu noteicējs» pie katra auga vai sēnes ir pievienots lodziņš, kur atzīmēt, ka suga ir atrasta, «Kad...», kur ierakstīt tās atrašanas datumu un «Kur...» — rinda, kur ierakstīt atrašanas vietu.