Interreg V-A — Estonia–Latvia

Katrai tautai savs tērps (Kihnu, setu, suitu un lībiešu tautastērps)

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.