Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Suitu stila grāmata

Suitu stila grāmata

Kopā ar biedrību "Etniskās kultūras centrs "Suiti"" esam sagatavojuši Suitu stila grāmatu, kas iepazīstina ar Suitu kultūrtelpas vizuālo identitāti, kā arī sniedz informāciju par suitiem, viņu kultūrvēsturiskajām vērtībām un iezīmēm, tādējādi cildinot un saglabājot suitu kultūrvēsturisko mantojumu. Suitu stila grāmatu var izmantot visi, kas ikdienā uztur un daudzina suitu tradīcijas - tūrisma pakalpojumu sniedzēji, vietējās organizācijas u.tml. Brošūras informācija un logotips ir lietojami mārketinga un komunikācijas vajadzībām – brošūrās, mājas lapās, uz suvenīriem u.c.

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

Pieejams valodās: Latviešu
Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.