Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Līvu krasts aicina!

Līvu krasts aicina!

Kopā ar Dundagas un Ventspils novadu pašvaldībām ir izstrādāts maršruta "Līvu krasts aicina!" buklets, lai ceļotāji varētu iepazīt unikālu etniskās kultūras reģionu Latvijā - Lībiešu krastu. Par Līvu krastu šodien sauc piekrastes ciemu virkni no Ovīšiem līdz Ģipkai gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastiem. Ar šī bukleta palīdzību ir iespējams iepazīt reģiona tradicionālos ēdienus, svētku tradīcijas un citas vērtības, kas šo reģionu padara tik unikālu un kura tradīcijas joprojām caurvij vietējo iedzīvotāju ikdienu.

Šī publikācija ir finansēta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros. 

Pieejams valodās: Latviešu, Angļu, Krievu, Igauņu
Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.