Interreg V-A — Estonia–Latvia

Kā vietējo kultūras mantojumu izmantot tūrismā?

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.