ERDF Interreg CB

Rokasgrāmata GO RURAL 2018

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu