Interreg V-A — Estonia–Latvia

Rokasgrāmata "Baltic Coastal Hiking Tour Manual"

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.