Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Seminārs "Kas dara pievilcīgus un atšķirīgus etnogrāfiskos novadus" un kultūras zīmes "Latviskais mantojums" pasniegšana

11.12.2019

9. decembrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notika seminārs “Kas dara pievilcīgus un atšķirīgus etnogrāfiskos novadus”, kur uzstājās LLTA "Lauku ceļotājs" prezidente Asnāte Ziemele ar atskatu par aizvadītā gada paveiktajiem darbiem, tūrisma tendencēm un vajadzībām, "Māju kafejnīcu dienu" pieredzi un par mazo etnisko kultūrtelpu popularizēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī. LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits stāstīja par lībiešu kultūrtelpā paveikto, vēršot uzmanību uz to, ka kultūras tūrisms kļūst aizvien populārāks un pieprasītāks. Semināra noslēgumā suitu amatniecības un mākslas telpas "Rija" vadītāja Inga Šēna-Laizāne dalījās ar savu pieredzi, piedaloties pirmajās "Māju kafejnīcu dienās", stāstot par gatavošanās procesu, tā izaicinājumiem un ieguvumiem.

 


Pasākuma otrajā daļā Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis pasniedza 11 kultūras zīmes "Latviskais mantojums" mūsu Latvijas lauku uzņēmējiem par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā.

Prezentācijas:

Asnāte Ziemele 2019. gada pārskats
Valts Ernštreits Lībiešu mantojuma iedzīvināšana kultūrvidē un tūrismā
Inga Šēna-Laizāne Mājas kafejnīcu dienas Suitos

>>>Kultūras zīmes "Latviskais mantojums" 2019.gada saņēmējus skatiet šeit

>>>Bildes no pasākuma skatiet šeit 

Seminārs tika organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros.

Semināra organizatori: LLTA "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.