Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Video par Līvu krastu un tradīcijām.

24.07.2019

Video aizvedīs ceļojumā uz lībiešu krastu, lai iepazītu lībiešu tradīcijas, satiktu pašus lībiešus un parādītu tikai daļiņu no lībiešu bagātīgā kultūras mantojuma.


Video ietver fragmentus no žurnālistu brauciena uz Līvu krastu: Kolkas rags, Lībiešu saieta nams, mūzikas izpildījums Julgī Staltes un Ērika Zepa vadībā, piekrastes tradicionālie žogu veidi un bilžu kolāža ar svētkiem un tradīcijām, kuras tiek pieredzētas un daudzinātas arī mūsdienās.

"Lauku ceļotājs" saka paldies par stāstiem un viesmīlību: Valtam Ernštreitam, Baibai Šuvcānei, Ilzei Iesalniecei-Brukingai, Signei Dišlerei, Andrim Antmanim, Ullai Fraserei un Ievai Ernštreitei.

Video ir tapis projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis "UNESCO- tūrisms""Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros. 

Šī ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.