Atpūta laukos

Darba seminārs un individuālas konsultācijas vietējās pārtikas produktu ražotājiem

24.10.2018

23. oktobrī Virkas Muižā, Kuldīgā uz darba semināru un individuālām konsultācijām tika aicināti piedalīties “Livonijas garšas” ražotāji par sekojošām tēmām:
• „Pārtikas produkti un kulinārais mantojums. Kā lietot mantojumu produktu veidošanā?“
Lektors/ konsultants: Dr. art. Astra Spalvēna, ēdiena kultūras eksperte.
• “Produkta un iepakojuma savienība. Iepakojuma klasifikācija, materiāli, formas, veidi, marķējums”.
Lektors/ konsultants: Mg.sc.soc. Iveta Krauja, Latvijas Iepakojuma asociācijas valdes priekšsēdētāja.
 


Kulinārā mantojuma eksperte Dr. art. Astra Spalvēna darba semināru iesāka ar ievadlekciju par tādām tēmām kā kulinārā mantojuma lietojums mūsdienās; kulinārais mantojums Latvijā zemnieku, muižu, pilsētu, Kaucmindes skolas un padomju virtuvēs, kā arī sniedza praktiskus padomus kulinārijas mantojuma iepazīšanā. Teorētisko materiālu ilustrēja konkrēti piemēri no Latvijas un starptautiskās pieredzes.
Iepakojuma eksperte Mg.sc.soc. Iveta Krauja ievadlekcijā izskatīja produkta un iepakojuma savienības nosacījumus un aspektus, iepazīstināja ar iepakojuma klasifikāciju un produktam atbilstošu iepakojuma materiālu atlasi, kā arī  iepakojuma formu un veidu izvēli, analizēja iepakošanas un marķēšanas iespējas.

 

Ievadlekcijām sekoja konsultācijas, kas notika dalībniekiem sadaloties divās darba grupās. Atbilstoši katra eksperta tēmai dalībnieki saņēma grupu un individuālu konsultāciju, klātesot un piedaloties visai grupai. Eksperti analizēja katra pārtikas ražotāja produktu vai iepakojumu, sniedzot ieteikumus par uzlabojumiem.

.......................................................................................................................................................................................................................

Semināra programma.

Piedalīšanās šajā seminārā ir de minimis atbalsts uzņēmējam. 

.......................................................................................................................................................................................................................

Individuālās konsultācijas organizētas projekta “Livonijas kulinārais ceļš” , kas īstenots Interreg Estonia-Latvia” programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...