Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Aicinām uz tikšanos par Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāna izstrādi

21.04.2018

Aicinām visus interesentus uz nākamo tikšanos 2018. gada 7. maijā plkst. 14.00-16:00 Ventspils bibliotēkā, lai pārrunātu Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma elementa saglabāšanas plāna izstrādi 5 gadiem. Aicināti ir ne tikai lībieši, bet jebkurš interesents, kam rūp Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma uzturēšana un saglabāšana ikdienas dzīvē.


Šobrīd tiek izstrādāts Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāns, lai veicinātu tā iekļaušanu UNESCO sarakstā, pirmkārt, to piesakot Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam jau šogad jūnijā (līdz 2018. gada 27. aprīlim vēl gaidām Jūsu priekšlikumus: http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/771). Esam apkopojuši sākotnējās idejas, organizējot prāta vētras lībiešu kopā sanākšanās, kur pierakstījām priekšlikumus tradīcijām un konkrētiem pasākumiem, kas saglabātu un dažkārt atjaunotu kultūras mantojuma vērtības. Tagad esam plāna izstrādes stadijā. 

Darba kārtība
Sagaidīšanas kafija un uzkodas
14:00 Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis, projektā paredzētās aktivitātes
Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente
14:30 Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma elementa saglabāšanas plāna izstrādes 5 gadiem prezentācija, sabiedrības priekšlikumi, tālākie soļi
Ieva Ernštreite, Līvu savienības vadītāja
15:00 Diskusija par Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma elementa saglabāšanas plāna izstrādi 5 gadiem
16:00 Tikšanās beigas


Lūdzam pieteikties uz tikšanos līdz 2018. gada 2. maijam e-pastā: katrina@celotajs.lv vai pa telefonu: 67617600 (Katrīna, “Lauku ceļotājs”)
Tikšanos organizē: Līvõd Īt (Līvu (lībiešu) savienība) sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un Ventspils novada pašvaldību

 

TIKŠANĀS KOPSAVILKUMS

Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis

Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku ceļotājs"

Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma elementa saglabāšanas plāna izstrāde.  Virzība uz iekļaušanu  UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.

Ieva Ernštreite, Līvu savienība

Lībiešu kultūrtelpa Ziemeļkurzemes teritorijā.
Saglabāšanas plāns. Priekšlikumu apkopojums Nr. 2

 

Tikšanās par Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāna izstrādi - protokols

 


Projekts "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis" tiek īstenots Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros.
Šī ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.