Interreg V-A Latvia – Lithuania

Projekta partneri tiekas Kauņā

09.05.2017

10.maijā projekta partneri tiekas Kauņā, lai pārrunātu projekta aktualitātes  - pasākumu "Atvērtās dienas laukos 2017 Latvijā un Lietuvā", visuālās identitātes prasības, kā arī kritērijus tūrisma objektu atbilstībai. Pasākuma programma šeit


Projekts tiek realizēts Interreg Latvija – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.