Atpūta laukos

Kultūras ministre un “Latvijas Pašvaldību savienības” vadītājs lauku tūrisma uzņēmējiem pasniegs zīmi „Latviskais mantojums”

05.01.2017

11. janvārī Kultūras ministre Dace Melbārde, “Latvijas Pašvaldību savienības” vadītājs Andris Jaunsleinis un LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele pasniegs zīmi „Latviskais mantojums” 19 lauku tūrisma uzņēmējiem.

 Kultūras zīme "Latviskais mantojums" izveidota pēc Latvijas lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” iniciatīvas un, sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un “Latvijas Pašvaldību savienību”, zīme kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā, iekļauj mūsdienu dzīvē un rāda apmeklētājiem latviskās kultūras un sadzīves tradicionālās vērtības. Pēc šīs zīmes var pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 72 saimniecības visā Latvijā. Katrai saimniecībai zīme tiek piešķirta par kādu konkrētu prasmi vai latviskā dzīvesveida izpausmi, kas tiek iesaistīta arī tūrismā. Ar visām saimniecībām var iepazīties “Lauku ceļotāja” mājas lapā:  http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/heritage


Latviskā mantojuma saimniecību iesaiste 7 Latvijas valstiskuma veidošanās ceļos:

Visas Latviskā mantojuma saimniecības iesaistītas un katra dod savu artavu arī Latvijas valstiskuma veidošanās ceļos – septiņos Latvijas simtgadei veltītos tematiskos tūrisma maršrutos, kas veltīti dažādiem Latvijas valstiskuma aspektiem un kopumā ved cauri visiem Latvijas novadiem, iepazīstinot ar ~280 apskates objektiem.

Šie ceļi ir: 

  • Brīvības ceļš, kas ved no Rīgas uz Liepāju cauri Jelgavai, Dobelei, Saldum, Skrundai, Durbei un Grobiņai.  Šajā ceļā un tā apkārtnē norisinājušies daudzi notikumi, kas tieši saistīti ar Latvijas valsts tapšanu un Brīvības cīņām.
  • Gaismas ceļš, kas ved uz Alūksni, Piebalgu, Cesvaini, Madonas novadu un liecina, kā senie tirdzniecības ceļi izplatīja ne tikai preces, bet arī zināšanas un kultūru.
  • Daugavas ceļš, vēstot par notikumiem mūsu Likteņupes krastos, kas kā liela un pilnasinīga ūdens artērija plūst cauri mūsu zemei un vēsturei.
  • Māras ceļš, kas iepazīstina ar Māras zemi – Latgali, apceļojot Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils novadus.
  • Jēkaba ceļš, kas izgaismo slavenos Kurzemes hercogistes laikus un to ietekmi Latvijas saimnieciskajā dzīvē un prasmēs.
  • Līvu ceļš, kas ved gar jūras piekrasti un stāsta gan par drosmīgajiem lībiešiem, gan Latvijas jūrniecības un kuģubūves vēsturi.
  • Baltijas ceļš, iezīmējot unikālo tautas vienotības akciju ne vien Baltijas, bet visas Eiropas un pat pasaules mērogā. 

Visu ceļu maršrutu aprakstus ar koordināšu punktiem, objektiem un saimniecībām skatīt  http://www.celotajs.lv/lv100 .

“Lauku ceļotājs”  7 valstiskuma maršrutu izstrādi veicis Latvijas 100-gades projektu ietvaros un ir tā viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Maršruti veidoti pēc Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas idejas par Latvijas kultūras mantojumu koridoriem. Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. 
Projekts tiek īstenots ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

2017. gada 11. janvārī Kultūras ministre Dace Melbārde, un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, klātesot kultūras mantojuma komisijas ekspertiem, pasniegs „Kultūras mantojuma” zīmi sekojošiem uzņēmējiem:

Kultūras zīmes "Latviskais mantojums" saimniecības iekļautas 7 valstiskuma maršrutos. Projekts tiek izstrādāts Latvijas 100-gades ietvaros un ir tā viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.
Projekts tiek īstenots ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

         Image result for kkf logo


Skatīt citas ziņas ...