Atpūta laukos

Valsts prezidents un Kultūras ministre lauku tūrisma uzņēmējiem pasniegs vides kvalitātes zīmi „Zaļais sertifikāts” un kultūras zīmi „Latviskais mantojums”

28.11.2016

Nākamā gada sākumā lauku tūrisma nozares kalendārā līdzās ir divi nozīmīgi datumi: 11. janvārī Kultūras ministre Dace Melbārde pasniegs zīmi „Latviskais mantojums” 19 lauku tūrisma uzņēmējiem. Savukārt, 12. janvārī Latvijas Valsts prezidents un „Zaļā sertifikāta” patrons Raimonds Vējonis pasniegs vides kvalitātes zīmi 35 lauku tūrisma saimniecībām. 


2016. gada 10. novembrī notika ikgadējā zīmes „Latviskais Mantojums” komisijas sēde, kurā, piedaloties kultūras un vēstures mantojuma ekspertiem, zīmi piešķīra 19 saimniecībām. Kultūras zīme "Latviskais mantojums" izveidota pēc Latvijas lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” iniciatīvas un, sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā, iekļauj mūsdienu dzīvē un rāda apmeklētājiem latviskās kultūras un sadzīves tradicionālās vērtības. Pēc šīs zīmes var pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Kopumā zīmi saņēmušas nu jau 73 saimniecības Latvijā, ar visām var iepazīties http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/heritage

 

2017. gada 11. janvārī Kultūras ministre Dace Melbārde, un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, klātesot kultūras mantojuma komisijas ekspertiem, pasniegs „Kultūras mantojuma” zīmi sekojošiem uzņēmējiem:

Kultūras zīmes "Latviskais mantojums" saimniecības iekļautas 7 valstiskuma maršrutos. Projekts tiek izstrādāts Latvijas 100-gades ietvaros un ir tā viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.
Projekts tiek īstenots ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

         Image result for kkf logo„Zaļo sertifikātu” Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un LLTA "Lauku ceļotājs" prezidente Asnāte Ziemele saimniekiem pasniegs Rīgas pilī 2017. gada 12. janvārī. „Zaļais Sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma saimniecībām, kurās ievēro „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Kritēriji ir stingri, un sertifikāta piešķiršanu apstiprina īpaša vides un tūrisma ekspertu komisija, kas darbojas Vides Ministrijas pārraudzībā. Sertifikāts tiek piešķirts uz 3 gadiem, pēc tam notiek atkārtota apsekošana un sertifikāta pagarināšana. Lauku tūrisma naktsmītnēs, kurām piešķirts „Zaļais sertifikāts”, viss rūpīgi pārdomāts, lai saimniekošana būtu draudzīga videi, un vienlaicīgi – atpūta ērta un patīkama cilvēkam. Sertificētās saimniecības zaļā un veselīgā dzīvesveida piekritējiem atpazīstamas ar zīmola nosaukumu „Zaļās Brīvdienas”. Vairāk informācijas par tām: http://www.celotajs.lv/lv/c/wrth/green.

Zaļais sertifikāts pagarināts vai no jauna piešķirts:

 

Zaļā sertifikāta saimniecību vērtēšana notiek ar LVAF atbalstu

Asnāte Ziemele, 
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente (tel. 29285756)

Par biedrību „Lauku ceļotājs”: Biedrība „Lauku ceļotājs” ir vecākā un spēcīgākā lauku tūrisma organizācija Latvijā, dibināta 1993. gadā. Biedrības mērķis ir lauku tūrisma attīstība Latvijā kopējā lauku ekonomikas kontekstā, sadarbojoties ar lauksaimniecības, pašvaldību, dabas aizsardzības un citām nozarēm. „Lauku ceļotājs” pārstāv savu biedru intereses, iesaistās uzņēmējiem labvēlīgas politikas veidošanā, kalpo kā profesionālas informācijas forums un mārketinga platforma. „Lauku ceļotāja” biedri ir lauku tūrisma, lauksaimniecības, amatniecības uzņēmēji, pašvaldības, valsts iestāžu un organizāciju struktūrvienības visos Latvijas novados.


Skatīt citas ziņas ...