Atpūta laukos

Lauku ceļotājs izdod jaunu tūrisma karti "Latviskais mantojums - 40 lauku saimniecības"

22.04.2014

Šajā kartē apkopotas 40 lauku saimniecības, kas saņēmušas kultūras zīmi "Latviskais mantojums".

Kultūras zīme Latviskais mantojums tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņem saimnieki – naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekciju, prasmju un arodu zinātāji.


Latviskā mantojuma zīme tiek piešķirta kopš 2013. gada sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.

Karti izdod: LLTA "Lauku ceļotajs sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru.

Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” ieviešanu koordinē LLTA „Lauku ceļotājs” sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.

Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” izstrāde un brošūras dizains finansēts ar daļēju Centrāl- Baltijas Interreg IV programmas atbalstu.

 

E-versija: šeit.
Pieejams valodās: latviešu, angļu.


Skatīt visas ziņas par "Kultūras zīme "Latviskais mantojums""

Skatīt citas ziņas ...