Atpūta laukos

Ministru kabineta izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos

16.03.2014

Valdība 2014. gada 18. martā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā tiešā atbalsta shēmu ietvaros. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz palielināt īpašā atbalsta kopējo pieejamo apmēru  un nosacījumus jaunam īpašā atbalsta veidam par liellopiem. Tāpat grozījumi paredz pārtraukt atsevišķo maksājumu par cukuru un atcelt prasību, kas noteica, ka vienoto platībmaksājumu (VPM) var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī.


Te atrodama Zemkopības Ministrijas sagatavotā informācija plašsaziņas līdzekļiem.


Skatīt citas ziņas ...