Par ūdens līmeņa pazemināšanu Ķeguma HES ūdenskrātuvē 2013. gadā

01.07.2013

AS „Latvenergo” hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju remontdarbu veikšanai pazeminās ūdenslīmeni Ķeguma HES ūdenskrātuvē. Lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju un veiktu atjaunošanas remontdarbus, Ķeguma HES ūdenskrātuvē laika periodā no 01. 07. 2013. līdz 29. 07. 2013. tiks pazemināts ūdenslīmenis. 

 Sīkāka informācija šeit.Skatīt citas ziņas ...