Atpūta laukos

Izdots "Mežu ceļvedis" - Igaunija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija

19.07.2012

Baltijas jūras reģions ir mežiem bagātākā vieta Eiropā, tādēļ lai labāk iepazīt mūsu mežu unikalitāti un tajos esošās dabas vērtības un ikvienam interesentam palīdzētu saskatīt mežu, to augu un dzīvnieku valsts daudzveidību, Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", Latvijas Dabas fonds un Baltkrievijas Lauku tūrisma asociācija ar Eiropas Savienības atbalstu izdevuši informatīvi izglītojošu ceļvedi par Baltijas valstu un Baltkrievijas mežiem.


"Meža ceļvedis" sastāv no 8 nodaļām:

„Mežu vēsture” ir aplūkota mežu veidošanās gaita pēc pēdējā apledojuma.

„Ar ko ir interesanti mūsu meži?” ir uzsvērtas lietas, kam, atrodoties mežā, ir jāpievērš uzmanība.

„Mežs un četri gadalaiki” ir aicināts uz mežu doties ne tikai vasaras laikā.

„Biežāk sastopamie un savdabīgākie meži” ir ietverti interesantāko un vieglāk atpazīstamo mežu apraksti ar uzskatāmiem fotoattēliem.

„Vērts redzēt!” ir uzskaitītas un īsi aprakstītas interesantākās vietas – nacionālie parki, dabas parki un cita veida teritorijas, kur varam doties izzinošās ekskursijās un iepazīt iepriekšējā nodaļā aprakstītos mežus un tā iemītniekus.

„Palīgs sugu noteikšanai dabā” ir iekļauti ~400 dažādu galvenokārt bieži sastopamu sēņu, augu un dzīvnieku sugu fotoattēli un īsi apraksti, kas palīdzēs tos vieglāk atpazīt un noteikt dabā.

„Ņem vērā!” ir doti daži praktiski padomi, kas noderēs, ceļojot dabā.

„Zaļie padomi” palīdzēs ceļot videi un vietējiem cilvēkiem draudzīgākā veidā.

 

Ceļveža e - versiju iespējams apskatīt šeit.

Ceļvedi iespējams saņemt "Lauku ceļotāja" birojā (Kalnciema iela 40, Rīga) un Latvijas lielākajās grāmatnīcās.

 

Ceļvedis tapis projekta AGORA 2.0 ietvaros, daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu.


Skatīt citas ziņas ...