EU

Ar kick-off sanāksmi “Lauku ceļotājs” uzsāk dalību projektā “Cross-Re-Tour”

29.10.2023

Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" kopā ar 8 partneriem no dažādām Eiropas valstīm uzsāk darbu pie jauna projekta, lai turpmāko trīs gadu laikā strādātu pie starpnozaru atvērtās inovāciju programmas īstenošanas, kas paredz atbalsta sniegšanu tūrisma nozares maziem un vidējiem uzņēmumus pārejā uz zaļo un digitālo ekonomiku.


Š.g. 26.-27. septembrim Bredā (Nīderlandē) norisinājās projekta “Cross-Re-Tour” uzsākšanas sanāksme, kurā partneri vienojās par projekta vadības un sadarbības principiem, sniedza ieskatu par plānotajām projekta aktivitātēm, kā arī diskutēja par pirmā perioda aktivitāšu ieviešanas plānu un sasniedzamajiem iznākumiem.

Projekta mērķis ir sniegt zināšanas tūrisma nozares MVU par digitālajiem un zaļajiem rīkiem, uzņēmējdarbības risinājumiem, kurus izmanto citās nozarēs vai lielās tūrisma korporācijās un būtu potenciāli izmēģināmi un ieviešami MVU uzņēmējdarbībā. Projekts atbalsta esošu risinājumu un labās prakses pārņemšanu un pilnveidošanu, sniedzot MVU finansiālu un tehnisku atbalstu, kā arī starpvalstu un starpnozaru sadarbību.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Vienotā tirgus programma 2021.-2027. gadam ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 16.09.2023. – 15.09.2026. Vairāk par projektu: https://www.celotajs.lv/lv/project/41 


Skatīt citas ziņas ...

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.