Interreg V-A — Estonia–Latvia

“Stipri vakar – brīvi šodien!” - militārā mantojuma tūrisms aicina iepazīt vēsturi šodienas kontekstā

04.04.2022

Uzsākot kopīgu Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma projektu, nevarējām iedomāties, ka jau tik drīz paši sekosim līdzi jauna kara norisēm, kur kādai tautai tepat Eiropā ir jāpierāda un jāaizstāv savas tiesības uz nacionālo identitāti un savu neatkarīgu valsti. Ukraiņu varonība šodien mums atgādina tās norises, kam igauņi un latvieši gājuši cauri vairāk kā  100 gadu vēstures posmā no savu valstu neatkarības izcīnīšanas līdz tās atgūšanai.


Kāpēc šodien runāt par militāro mantojumu
Kā Latvija un Igaunija kļuva par neatkarīgām valstīm? Kas mēs bijām pirms tam? Vai brīvību kāds mums uzdāvināja? Un kāpēc mēs tik spītīgi kā pirms simts gadiem negribējām dzīvot ne Krievijas cara, ne Vācijas ķeizara impērijā, tā arī vēl nesen – Padomju savienībā? 
Lai varētu pasaulei atbildēt uz šiem jautājumiem, vispirms sava vēsture jāzina pašiem. Iespējams, mūsu zemē būtu daudz vairāk skaistu ēku, pilsētu, parku un ceļu, un mēs dzīvotu labāk, ja pagātnē mazāk būtu bijis ierakumu, bunkuru, kauju vietu, piemiņas vietu kritušajiem, slepenu okupācijas armijas daļu un slēgtu militāru teritoriju ar raķešu bāzēm. Šie bijušie militārie objekti joprojām eksistē dabā un katram ir savs stāsts. Tā ir dzīva un patiesa vēstures grāmata. Nonākot šajās vēsturei svarīgajās vietās un uzzinot faktos un liecībās balstītos stāstus, mēs spējam labāk saprast, ka brīvībai ir cena, ko maksājuši mūsu priekšteči un arī laikabiedri. Spējam ar pārliecību skaidrot, ka nacionālās un valstiskās identitātes saglabāšana savā valstī nav ne nacisms, ne genocīds pret citām tautām. Mums ir svarīgi nepieļaut, lai kāds apšaubītu mūsu tiesības un spēju būt brīvām un neatkarīgam valstīm.


Ko piedāvā militārā mantojuma tūrisms
Ceļotāji ir aicināti iepazīt vietas, kurās risinājušies Latvijas un Igaunijas vēsturē svarīgi notikumi laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā. Apmeklētājiem atvērtas vairāk kā 600 militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā - muzeji, nocietinājumi, militārais aprīkojums, takas, bunkuri, cīņu vietas, militāras pilsētas, infrastruktūra, piemiņas vietas. Katra apskates vieta saistīta ar noteiktu vēstures posmu. Tie ir:

 • Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari 1914. – 1920.
 • Otrais pasaules karš 1939. – 1945.
 • Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi 1944. – ~1957.
 • Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana 1945. – 1991.

Militārā mantojuma ceļvedis
Klajā laists militārā mantojuma tūrisma ceļvedis Latvijā un Igaunijā, kurā ietvertās militārā mantojuma vietas piedāvā ne tikai ekspzīcijas, bet arī ekskursijas ar gidu, pārgājienus un izbraucienus pa militāro norišu vietām, stāstus un maltītes pie ugunskura, nakšņošanu partizānu bunkurā un citas pieredzes. Ceļvedim pievienota pārskata karte, kurā atzīmētas tajā aprakstītās 173 militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā un ieteikti 12 ceļojuma maršruti. Ceļvedis lejuplādējams šeit


Militārā mantojuma tūrisma vietne militarais.celotajs.lv 
Šajā vietnē ievietotas vairāk kā 600 militārā mantojuma vietas, un tās pievienotas laika līnijai, kontekstā ar svarīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem un personībām, stāstiem. Laika līnijā izcelti 156 notikumi, kā arī vietnē aprakstītas 125 ar militārā mantojuma vēsturi saistītas tēmas. Par katru vietu ir plašāks apraksts un kontaktinformācija. Publicēti arī vairāk kā 200 atmiņu stāsti un liecības, ko iesūta vēstures entuziasti. Vietnē aizsākušās arī apmeklētāju diskusijas komentāros, precizējot faktus un pievienojot jaunas nianses stāstiem. Stāstu sadaļa nepretendē uz vēsturiski apstiprinātu faktu objektivitāti, taču mums šķita svarīgi saglabāt arī tautas vēsturisko atmiņu, tādēļ joprojām ikviens interesents ir aicināts vietnes komentāru sadaļā pievienot savas atmiņas un stāstus. 

Militārā mantojuma ekspozīcijas un objekti gatavojas tūrisma sezonai
Pie jau iepriekš veiktajiem uzlabojumiem vairākos militārā mantojuma objektos Latvijā un Igaunijā, tiem klāt nākuši vēl jauni uzlaboti objekti abās valstīs, kuri jau gaida apmeklētājus:

 • Ezeres Muitas namā atklāta mūsdienīga un interaktīva ekspozīcija par karadarbības beigām Latvijā;
 • Mežgarciemā uzstādīta skatu platforma, četri informatīvi stendi par militārajām aktivitātēm Carnikavas apkārtnē un Vidzemes piekrastē no 1917. gada līdz padomju laikiem un cita papildus infrastruktūra; 
 • Pēc padomjlaiku militārpersonu autentiskiem apģērbu paraugiem darināti jauni tērpi Līgatnes Padomju Slepenā bunkura gidiem, kā arī tur atjaunināta ventilācijas sistēma;
 • Vairākos bijušajos militāros objektos Igaunijā uzstādīti informācijas stendi – krasta aizsardzības baterijas Nr. 315 komandpunktam  Sēres ciemā, Sāremā;  pie bijušās Dejevas militārās bāzes netālu no Karujerves ezera, Sārēmā; pie kara tranšejas fragmenta Muhu salā, kas saglabājies kopš pirmā pasaules kara;
 • Līdz ar vasaras sākumu vairākos militārā mantojuma objektos Kurzemē un Mangaļsalā tiks uzstādītas informācijas plāksnes ar aprakstiem un audio gida iespējām. 

Mediju pasākums Latvijas Okupācijas muzejā 
Šī gada 3. maijā Latvijas Okupācijas muzejā notiks mediju pasākums un sekojošs brauciens pa militārā mantojuma tūrisma objektiem Pierīgā ar devīzi “Stipri vakar – brīvi šodien”. Latvijas Okupācijas muzeja direkotore Solvita Vība iepazīstinās ar muzeja ekspozīciju un muzeja plāniem, sadarbību ar militārā mantojuma tūrisma projektu, izveidojot okupācijas muzejā informatīvu stendu. Stends kalpos kā vārti ceļojumam militārā mantojuma vēsturē. Apmeklētāji šeit varēs saņemt ceļojuma plānošanai nepieciešamo informāciju un materiālus. Militārā mantojuma projekta pārstāvji – A. Ziemele un J. Smaļinskis pasākumā stāstīs par Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkta izstrādi. Sekos jautājumi un diskusijas. 

Pasākuma turpinājumā notiks izbrauciens, apmeklējot vairākas militārā mantojuma vietas Pierīgā, kurā tiksieties ar vairākiem vēsturniekiem un entuziastiem - Kārli Dambīti (Latvijas Okupācijas muzejs), Jānis Zariņš (Mangaļsalas gids), Edgars Ražinskis (Rīgas plānošanas reģions), Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs). Brauciena programmā (šeit): 

 • Pusdienas viesu namā “Gungas” (Divezeri, Ādažu novads) būs uzklājusi saimniece Ilze Briede. Tematiskā ēdienkarte raksturos projektā ietvertos četrus vēsturiskos laika posmus, dodot iespēju nobaudīt, kas tika likts galdā Pirmajā pasaules karā, Otrajā pasaules karā, mežabrāļu bunkuros un Padomju laikos. 
 • Dūņezera PSRS pazemes sakaru centra apmeklējums.
 • Mežgarciema Padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas apmeklējums. Padomju okupācijas perioda kartēs Mežgarciems neeksistēja. Teritorija ir daļa no meža vai iezīmēta kā „pionieru nometnes vieta”. Nekas neliecināja, ka tur atradās Padomju militārpersonām būvēta pilsētiņa ar pretgaisa aizsardzības bāzi. Šis ir viens no Padomju armijas objektiem, kas Latviju padarīja par vienu no militarizētākajām vietām pasaulē.
 • Mangaļsalas nocietinājumu teritorijas apmeklējums. Mangaļsalas nocietinājumi ir viens no vērtīgākajiem militārā mantojuma objektiem Latvijā. Izveidots Rīgas pilsētas aizsardzībai no pretinieka flotes

Mediju pārstāvji aicināti pieteikties šeit!
 
Jautājumu gadījumā kontaktēties ar Edgaru Ražinski, +371 28664983, edgars.razinskis@rpr.gov.lv.

 

Projektu “Militārais mantojums” līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.