Mazo grantu konkurss invazīvo sugu ierobežošanai

26.01.2022

Lai rastu jaunas un efektīvas invazīvo sugu apkarošanas metodes, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti februāra vidū uzsāks projektu konkursu grantu piešķiršanai invazīvo sugu ierobežošanai - iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām (tajā skaitā pašvaldībām). Mazo grantu programmā paredzētais atbalsta finansējums vienam projektam būs līdz 5000 EUR.

Lai iepazīstinātu ar konkursa norisi, 2022. gada 2. februārī plkst. 13:00 tiks rīkots informatīvs seminārs, kurā interesentus iepazīstinās ar programmas mērķiem, pieteikšanās kārtību un nolikumu. Seminārā eksperti iepazīstinās ar prioritārajām invazīvajām sugām un to ierobežošanas metodēm. Programmas ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai, bet darbu plānošanas un īstenošanas laikā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem. Semināra dienaskārtību lūdzu skatiet šeit.

Pieteikšanās:
Seminārs notiks tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos seminārā, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu līdz 31. janvārim (ieskaitot): https://www.mitto.me/invazivas-sugas/pieteikties.


Kopumā projektā iekļautas 113 invazīvās augu un bezmugurkaulnieku sugas. Seminārā  pastiprinātu uzmanību pievērsīs Spānijas kailgliemeža, rotana, puķu spriganes, krokainās rozes, Kanādas zeltgalvītes, vārpainās korintes, ošlapu kļavas, pīlādžlapu sorbārija, daudzlapu lupīnas un baltās robīnijas apkarošanai. Invazīvās sugas ir ne vien būtisks apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai, bet nodara arī ievērojamus ekonomiskus zaudējumus. Piemēram, Spānijas kailgliemeža izskaušana ir laikietilpīgs process, un šī Latvijā ievazātā svešzemju suga nelabvēlīgi ietekmē kā ražu un krāšņumaugus, tā pārnēsā slimību ierosinātājus un var pat ietekmēt īpašuma vērtību.


Skatīt citas ziņas ...