Interreg V-A Latvia – Lithuania

Izdota "Jūrtakas" Dienvidu daļas pārskata karte: Latvija - Lietuva.

15.07.2021

Jūrtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa Baltijas valstīs gar Baltijas jūras piekrasti. Tā sākas Nidas ciemā Lietuvā pie Lietuvas – Krievijas robežas, šķērso Latviju caur Rīgu un noslēdzas Tallinā, Igaunijā. Šī ir Jūrtakas Dienviddaļas karte pārgājieniem Lietuvā un Latvijā no Nidas ciema pie Lietuvas – Krievijas robežas līdz Rīgai.


Maršruts ir sadalīts 7 reģionos ar atšķirīgām ainavām, reljefu, dabas vērtībām un gājiena pieredzi. 

Katrs reģions sadalīts ~ 20 km garos gājiena posmos ar nakšņošanas un transporta iespējām. Katram posmam norādīts veicamais attālums, aptuvenais laiks, grūtības pakāpe un apdzīvotās vietas. 

Posmu numerācija atbilst maršuta izveides secībai, tādēļ Jūrtakas Dienvidu daļas posmu kārtas numuri no Nidas Lietuvā līdz Lietuvas-Latvijas robežai  ir no 64 līdz 73. Posmus no 1 līdz 63 ietver Jūrtakas daļa no Nidas Latvijā līdz Tallinai Igaunijā.

Jūrtakas segums: smilšainas vai akmeņainas pludmales, piejūras pļavas, meža ceļi un takas, lauku ceļi, asfaltētu ceļu nomales un pilsētās ietves ar asfalta segumu.

>>> Karte elektroniski (PDF)

Pieejams valodās: Latviešu, Angļu, Lietuviešu, Krievu, Vācu


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.