Pastiprinātos drošības apstākļos sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē ārtelpās no 7.maija

07.05.2021

Informējam, ka no š.g. 7. maija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem atļauts, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās.

Ministru kabineta ārkārtas sēdē š.g. 6. maijā tika lemts pastiprināt iepriekš noteiktos nosacījumus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai klātienē ārtelpās.
Sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus klātienē ārtelpās, pakalpojuma sniedzējam jāievēro šādi nosacījumi:


  • pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (t.i. līdz 18 gadu vecumam), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā (t.i. pieaugušie un bērni);
  • tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;
  • galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
  • pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;
  • sabiedriskās ēdināšanas vietā darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda.

Lai novērstu cilvēku pastiprinātu pulcēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās vēlās vakara stundās, tiek noteikts ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laikam klātienē ārtelpās – darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

Papildu plašāka informācija https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriskas-edinasanas-sniegsana :

  1. Drošas darba vides vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumā strādājošiem
  2. Drošas darba vides vadlīnijas ēdināšanas nozarei
  3. Epidemioloģiskās drošības pasākumi ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ārtelpās (ietverot MK noteikumu Nr.360 06.05.2021. apstiprināto redakciju)

Aicinām visus būt atbildīgiem un ievērot visas epidemioloģiskās prasības un pulcēšanās noteikumus. Šī bija gara un smaga cīņa, lai āra ēdināšana klātienē tiktu atļauta. Mums jāsadarbojas - ēdinātājiem un viesiem, kopīgā cieņā vienam pret otru, lai mēs šo atkal nezaudētu, jo atkarībā no epidemioloģiskās situācijas vai noteikumu neievērošanas dēļ Ministru kabinets var pieņemt lēmumu uz noteiktu laiku apturēt minēto pakalpojumu sniegšanu.

EM sniegtie skaidrojumi VID: vai, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās, norēķins iespējams arī iekštelpās (kases aparāts var neatrasties ārtelpās). Minētais skaidrojums nepieciešams speciālo atļauju (licenču) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izsniegšanas un pārreģistrācijas procesā. Gadījumā, ja alkoholisko dzērienu realizācijas vieta paliek iekštelpās, bet ārtelpās tiek izvietoti apmeklētāju galdi, speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai nav jāpārreģistrē. Savukārt gadījumā, ja alkoholisko dzērienu realizācijas vieta tiek izvietota ārtelpās (kases aparāts, alkoholiskie dzērieni, apmeklētāju galdi), speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai jāpārreģistrē, deklarējot novietni (attiecīgi maksājot valsts nodevu).

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) 2021.gada 6.maija grozījumiem, 20.1 punkts[1] nosaka, ka no 2021.gada 7.maija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības nosacījumi.

Papildus, atbilstoši MK noteikumu Nr.360 20.punktam[2], sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts ēdienu izsniegt līdzņemšanai. Ēdienu līdzņemšanai sabiedriskās ēdināšanas vietā var izsniegt klientam ne tikai, veicot piegādi uz klienta norādīto vietu, bet arī turpat sabiedriskās ēdināšanas telpās.

Savas kompetences ietvaros EM skaidro, ka, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās, norēķins ir iespējams arī iekštelpās (kases aparāts var neatrasties ārtelpās).

Papildus, atbilstoši MK noteikumu Nr.360 7.8. apakšpunktam[3], lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus. EM skaidro, ka uzņēmēji tiek aicināti nodrošināt bezskaidras naudas maksājumu iespējas ārtelpās, izmantojot, piemēram, mobilos apmaksu termināļus, un apmaksas čeku izsniedzot klientam ārtelpās. Ja apmaksa par saņemto pakalpojumu notiek iekštelpās, atbilstoši MK noteikumu Nr.360 15.punktam[4], saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma un skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietas, vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Kā arī, pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā/iekštelpā.

Pie redzamiem pārkāpumiem un palīdzības gadījumiem sekojoši kontakti:

1) Nekavējoša Valsts policijas palīdzība visā valstī, t.sk. informēšana par pārkāpumiem - 110
2) Gadījumos, kad ir kādi neskaidri jautājumi par tieši konkrētajā mirklī notiekošu Valsts policijas kontroles pasākumu - Valsts policijas operatīvais dežurants 24/7 Tālr. 67014002
3) Vienotais Valsts policijas uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē - vieta, laiks, kas noticis un iesaistītās personas. Ja nepieciešama tūlītēja palīdzība, jāizmanto VP palīdzības tālrunis 110) - 67075444
4) Valsts policijas Iekšējā kontroles biroja uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par Valsts policijas nodarbināto iespējamo prettiesisko rīcību - 67075456
5) Valsts policijas e-pasts informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām - uzticiba@vp.gov.lv


Skatīt citas ziņas ...