Naktsmītņu darbība Latvijā - vadlīnijas 06.04.2021.

06.04.2021

Ir sagatavots atjaunots dokuments-vadlīnijas "Naktsmītņu darbība Latvijā", kas ir saskaņots ar Veselības ministriju, Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru. Šobrīd vēl tiek gaidīts saskaņojums no Ekonomijas ministrijas.
 
Šis dokuments satur svarīgu informāciju par to, kas ir atļauts izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas ir jāievēro un jānodrošina uzņemot viesus, atbildības uzņemšanās, kā arī klienta apliecinājums par noteikumu ievērošanu.
 
Papildu vēršam uzmanību, ka sagatavotā informācija tiks nosūtīta arī policijas tīklam, lai  iespēju robežās nodrošinātu esošo epidemioloģisko drošības normu vienveidīgu piemērošanas skaidrojumu.Skatīt citas ziņas ...