ERDF Interreg CB

"Lauku dzīvesveida" projekta partneru tikšanās 26.-27. janvārī

28.01.2021

26. - 27. janvārī projekta “Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana” partneri no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas tikās tiešsaistē, lai apspriestu līdzšinējo projekta gaitu un kopīgi pārrunātu pirmos partneru izstrādātos “Lauku dzīvesveida” produktus un nepieciešamos uzlabojumus. Projekta partneri apsprieda arī šī brīža situāciju, kura Covid-19 dēļ ir izaicinājumiem pilna, diskutēja par turpmākajām projekta aktivitātēm un vienojās par nākamajiem uzdevumiem.


Projekts "Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana" tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.