ERDF Interreg CB

Mājas kafejnīcu dienas - šogad visā Latvijā!

01.03.2021

Aicinām vietējos koordinātorus pieteikt sava reģiona dalību Mājas kafejnīcu dienām.

Māju kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, un to organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs".

Katra galamērķa koordinatoru lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU līdz 2021. gada 31. martam.

Māju kafejnīcu notikumus 2021 - skatiet te.

 


Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas dienas notiek jau vairākus gadus un dažādos reģionos. 2019. gadā šādas mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, kam 2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas iepriekšējos gadus guva lielu atsaucību, un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt savu novadu vai kultūrtelpu kā interesantu tūrisma galamērķi, tāpēc šogad šādas Mājas kafejnīcu dienas nolemts organizēt visā Latvijā. Kas ir Mājas kafejnīcu dienas? Uz vienu vai divām dienām saimniecību pagalmi un citas vietas, kas ikdienā nav saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām. Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt lielisku garšas pieredzi, kā arī baudīt interesantu kultūras programmu. Katra lauku sēta ģimenes lokā vai/un ar draugiem sagatavo savu īpašo piedāvājumu: cienastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu utt.) un kopā ar kafiju/tēju  piedāvā apmeklētājiem. Par sagatavoto produktu tiek saņemta samaksa, lai varētu segt produktu iegādes izdevumus, taču tas nav komercializēts peļņas avots un ir vērsts uz kopienas sadarbību. Katra saimniecība prezentē savas mājas - kafejnīcas nosaukumu un arī piedāvātais produkts tiek pasniegts ar tam raksturīgajām kultūras īpašībām un stāstu. Lai piesaistītu plāšāku sabiedrības loku un ģimenes ar bērniem, tiek rīkotas dažādas kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, mūzikas instrumentu spēlēšanu u.c.

Mājas kafejnīcu dienām nepieciešams konkrētās teritorijas koordinātors - piemēram: vietējais tūrisma informācijas centrs; biedrība, kas darbojas konkrētajā teritorijā; nacionālā parka administristrācija u.c. 

Galamērķis / teritorija
Teritoriju, kādā notiks jūsu Māju kafejnīcu dienas, nosaka pats koordinators
- piemēram, tas var būt pagasts vai novads, iespējama apvienošanās ar blakus novadu vai vairākiem novadiem; nacionālā parka teritorija, kultūrtelpa - piem., Lībiešu krasts un Suitu novads.

Norises laiks
Arī norises laiku katrs galamērķis nosaka pats, mūsu ieteikums ir organizēt šajos mēnešos - jūlijs, augusts, septembris, oktobris -, kad ienākusies raža, un tādējādi arī pagarinot aktīvo tūrisma sezonu. 

Koordinatora pienākumi:

 • definēt "savu" galamērķi;
 • noteikt pasākuma datumus;
 • informēt un apzināt savas teritorijas potenciālos dalībniekus - koordinators arī apkopo dalībnieku kontaktus, piedāvājumu un nosūta "Lauku ceļotājam" ievietošanai mājas lapā pēc "Lauku ceļotāja" sagatavota parauga;
 • uzturēt komunikāciju starp sava galamērķa dalībniekiem un "Lauku ceļotāju";
 • reklamēt pasākumu savu iespēju robežās, piem., veidot mārketinga materiālus par savu galamērķi, veikt sociālo tīklu aktivitātes, sagatavot preses ziņas u.c

Kas var piedalīties?
Aicināti piedalīties gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz ēdināšanas pakalpojumus, gan vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru atvērt savas mājas/sētas un pacienāt viesus (nav jābūt bezmaksas).

► Ieskatam 2019. gada Lībiešu krasta mājas kafejnīcu dienas.

Kāds būs atbalsts no LIAA un "Lauku ceļotāja"?

 • Mārketinga aktivitātes, iesaistot visus galamērķus - sociālie tīkli, reklāmas materiāli, preses ziņas, video, TV un radio, u.c.
 • Kopīga mājas lapa, kurā būs atrodama informācija par katru no galamērķiem, to dalībniekiem un praktiskā informācija - www.celotajs.lv/majaskafejnicas.
 • Informācija par pasākumu www.latvia.travel mājas lapā un sociālo tīklu kontos. Informācija par katra reģiona Mājas kafejnīcu dienām www.latvia.travel pasākumu kalendārā.
 • Praktiskas apmācības; paredzētās tēmas - sanitārās prasības un drošība (PVD), prasības saistībā ar Covid-19 (iesp., SPKC), mārketings (PR aģentūra), saskarsme ar apmeklētājiem.
 • Vienošanās ar PVD un VID. Atļauja darboties tiem, kas nav uzņēmēji vai ēdināšanas uzņēmēji. Apmācības plānotas attālināti un uzņēmējiem būs bez maksas. Uzņēmēji aicināti ierosināt sev interesējošās un aktuālās tēmas apmācībām.
 • Vadlīnijas un ieteikumi viesu uzņemšanai.

Dalībniekiem:

 • Veikt apmeklētāju uzskaiti un sniegt atsauksmes pēc pasākuma.
 • Izvietot organizatoru sagatvotos mārketinga materiālus un reklamēt savu piedāvājumu.

Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.