Atpūta laukos
ERDF Interreg CB

Apbalvoti 2020. gada jaunie tūrisma produkti: 1. vieta Mežtakai

23.12.2020

2020. gada 11. decembrī Latvijas Tūrisma forumā tika apbalvoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotā konkursa "Jaunais tūrisma produkts 2020" laureāti. Pirmo vietu ieguva Vidzemes plānošanas reģiona pieteiktais tūrisma produkts – garās distances pārgājienu maršruts Mežtaka.


Aptuveni 2100 km garā Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem. Tā sākas no Polijas – Lietuvas robežas pie Lazdiju pilsētas, ved cauri Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk Tallinā. Mežtakas Ziemeļu daļa no Rīgas līdz Tallinai ir jau atvērta gājējiem un Latvijas teritorijā pilnībā nomarķēta, bet Dienvidu daļa no Lazdiju pilsētas līdz Rīgai vēl top un tiks marķēta 2021. gada vasarā.

Sadarbība un ERAF atbalsts

Garo pārgājienu maršrutu veidošana Vidzemē uzsākta pētīt pirms 10 gadiem, un beidzot atrasta īstā partnerība un finansējums, lai šo ideju īstenotu. Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, Dabas aizsardzības pārvaldi, Rīgas plānošanas reģionu un Latvijas valsts mežiem, kā arī partneriem Igaunijā ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) atbalstu veido Mežtakas 1060 km garo Ziemeļu daļu no Rīgas līdz Tallinai, kas 333 km garumā ved cauri Vidzemei. Mežtakas izveidē nozīmīgs ir arī iesaistīto pašvaldību un vietējo tūrisma nozares pārstāvju atbalsts un iesaiste.

Kāpēc Mežtaka?

Mežtaka izceļ reģiona dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un veidota, lai palīdzētu atvest tūristu tuvāk reģiona uzņēmējiem, tādējādi arī sekmējot tūrisma pakalpojumu attīstību. Pasaulē pārgājienu tūrisma popularitāte tikai pieaug un garo distanču gājēji vairs nav tikai pašpietiekami piedzīvojumu meklētāji, kuri neizmanto pakalpojumus. Noteikts tūristu segments vēlas apvienot sportisku pieredzējumu dabā ar kultūrvēstures iepazīšanu un arī noteikta līmeņa komfortu un pakalpojumiem. Bagātīgais dabas kapitāls ir Vidzemes reģiona konkurētspējīgā priekšrocība un nozīmīgs resurss aktīvā un rekreācijas tūrisma attīstībai.

Mežtakas maršruts ir sadalīts aptuveni 20 kilometrus garos posmos, un par katru posmu ir pieejams apraksts, kā arī gājējam nepieciešamā praktiskā informācija par pakalpojumu sniedzējiem un apskates vietām.  Vairāk informācijas: meztaka.lv

Vairāk informācijas par LIAA konkursa rezultātiem lasiet: ej.uz/LIAA-konkurss

Mežtakas Ziemeļu daļa top ar ERAF Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu, savukārt Dienvidu daļa ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu. Zilākalna ūdenstornis atjaunots ar Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavojusi:

Māra Sproģe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, mara.sproge@vidzeme.lv, tālr.: +371 26488091

 


Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
This publication reflects the views of the author(s). The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein