„Zaļā sertifikāta” novērtējuma komisijas sēde

29.09.2011

2011. gada 29.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika Latvijas tūrisma mītņu nacionālā eko - sertifikāta „Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisijas sēde, kuru vadīja ministrs Raimonds Vējonis. Sēdē tika izskatīta 11 pretendentu atbilstība „Zaļā sertifikāta” (ZS) kritērijiem. 

Turpmākajiem trim gadiem ZS tika pagarināts brīvdienu mājām „Pakrasti”„Zariņi”„Azarkrosti”, "Kalmes", viesu mājām „Zaļā sala”„Akmeņi”„Eglaine”„Pie Pūces”„Laikas” "Brūveri", "Zaķi" un lauku mājai „Upenīte”. No jauna nacionālo ekosertifikātu saņēma viesu māja „Ezera māja” Liepājā, brīvdienu māja "Ziedkalni" Dundagas novadā un lauku māja „Ceļinieki” Viesītes novadā.


„Zaļo sertifikātu” VARAM ministrs un Latvijas tūrisma mītņu nacionālā ekosertifikāta „Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisijas priekšsēdētājs, mītnēm plāno pasniegt pats personīgi, apmeklējot tūrisma mītnes un iepazīstoties ar saimniekiem. 

Vienlaikus komisija nolēma ieviest izmaiņas ZS atbilstības kritērijos, nosakot, ka Videsplānaun rīcības programmas sagatavošana, kas nodrošina vides politikas īstenošanu mītnēm turpmākajiem 3 gadiem ir izvēles kritērijs, nevis obligātais, kā tas bija līdz šim.   

„Zaļais sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm, kurās tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana. Vairāk informācijas par „Zaļo sertifikātu” var atrast  http://www.eko.celotajs.lv/  Lauku tūrisma saimniecību apsekošana notiek īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu „"Zaļāsertifikāta" pretendentu pārbaude”. 

Šobrīd Latvijā ir 75 lauku tūrisma mītnes, kas saņēmušas „Zaļo sertifikātu”, un apliecina to, ka tūrisma mītnē tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana, tūristiem tiek piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem, tiek saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības (t.sk. tradicionālie un reģionālie ēdieni, receptes), tautas tradīcijas un paražu mantojums, kā arī notiek sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem un amatniekiem.

Vairāk informācijas par „Zaļo sertifikātu” var atrast http://www.eko.celotajs.lv/

Zaļā sertifikāta pretendentu apsekošana un novērtēšana notiek Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „"Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude” ietvaros. 


Skatīt citas ziņas ...