Paredzamais atbalsts tūrisma uzņēmējiem

23.11.2020

Tūrisma nozares pārstāvji Krīzes vadības komitejā apkopojuši šobrīd pieejamo informāciju par atbalsta pasākumiem krīzes skartajiem uzņēmumiem. Šobrīd noteikumi ir apstiprināti valdībā un nosūtīti saskaņojumam uz Eiropas Komisiju (atbildes laiks paradzams ~4. decembrī), kas varēs sākt pieteikšanos. Šoreiz atbalsta izmaksa paredzama veikt rekordātri - 5 darba dienu, administrēšanu veiks VID, iespējams ar LIAA palīdzību. Lūdzu, ņemt vērā, ka šoreiz svarīgi ir jūsu uzņēmējdarbībai reģistrētais NACE kods. Zemāk īsais ir NACE kodi saraksts, kam paredzēts atbalsts tikai tajās nozarēs, kuru darbība ar valdības rīkojumu ir aizliegta (piem., restorāni, pasākumi, skasitumkopšana u.c.), un garais NACE kodu saraksts, kuru atbalstam var pieteikties visi tie uzņēmumi, kas saskaņā ar noteikumiem, atbilst krīzes ietekmes kritērijiem. Arī tad, ja jūsu uzņēmuma pamatdarbība neklasificējas dīkstāves pabalstam (piem., viesu māja), bet ir reģistrētās NACE papildus darbības - atbilst (piem., viesu mājā ir restorāns un SPA salons), tad uzņēmums varēs pieteikties gan dīkstāves, gan citiem pabalstiem. 

>>> Atbalsta tabula (exel, 20.1 KB) - informācija aktuāla 23.11.2020.

Informācija tiek regulāri atjaunota, aktuālāko lasiet zemāk:


Dīkstāves atbalstam varētu kvalificēties visi komersanti ar apgrozījuma kritumu

Rīga, 24.nov., LETA

Dīkstāves atbalstam varētu kvalificēties visi komersanti ar apgrozījuma kritumu, neatkarīgi no nozares, paredz otrdien valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdē iekļautie Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātie noteikumi.
EM aplēsusi, ka dīkstāves atbalstam varētu tikt pieteikti 45 000 darba ņēmēji, tādējādi šī atbalsta sniegšanai no valsts budžeta būs nepieciešami 20,3 miljoni eiro.
Valdība jau 10.novembrī atbalstīja EM izstrādātos priekšlikumus uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam, paredzot, ka dīkstāves pabalstus varētu saņemt tajos uzņēmumos strādājošie, kam apgrozījuma kritums šā gada augustā, septembrī un oktobrī bija vismaz 20% apmērā un kas pēc NACE koda strādā nozarē, ko ietekmējis valdības lēmums par ārkārtējo situāciju.
Tomēr tagad EM piedāvā sniegt dīkstāves atbalstu visām nozarēm, neatkarīgi no to darbības veida.
No izskatīšanai valdībā iesniegtā noteikumu projekta par dīkstāves atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid -19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos izriet, ka tā mērķis ir atbalstīt darba devējus, kas pilnībā vai daļēji nenodarbina darbinieku vai neveic darbinieka saistības izpildījuma pieņemšanai nepieciešamās darbības dīkstāves periodā, kā arī pašnodarbinātās personas un patentmaksātājus.
Paredzams, ka uz atbalstu varēs pretendēt tādi darba devēji un pašnodarbinātie, kuru apgrozījuma kritums atbalsta periodā ir samazinājies vismaz par 30% salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī.
Noteikumu projekts paredz, ka atbalsts dīkstāvē esošu darbinieka atlīdzības kompensēšanai tiks izmaksāts darbiniekam 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no šā gada 1.augusta līdz 31.oktobrim.
Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbiniekam atbalsts tiks noteikts 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2020.gada trešo ceturksni. Ja persona periodā no šā gada 9.novembra līdz 31.decembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu noteiks 70% apmērā no vidējā piešķirtā vecāku pabalsta par 2020.gada augustu, septembri un oktobri.
Dīkstāves atbalsta darbiniekam nebūs mazāks par 330 eiro un tas nepārsniegs 1000 eiro.
Atbalsts netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pieprasīto dīkstāves atbalstu Valsts ieņēmumu dienests (VID) izmaksās piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.
Iepriekš dīkstāves pabalsti tika maksāti no marta vidus līdz jūnija beigām. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas, šajā periodā tika izmaksāti 133 462 dīkstāves pabalsti 53,6 miljonu eiro apmērā. Kopumā šie pabalsti tika izmaksāti 55 179 darbiniekiem, tostarp 2388 pašnodarbinātām personām.
Vidējais izmaksātā dīkstāves pabalsta apmērs bija robežās no 400 līdz 450 eiro. Vienlaikus pabalstu mazāku par 50 eiro saņēma 2,6% darbinieku, no 50 eiro līdz 249,99 eiro - 26,5%, no 250 eiro līdz 429,99 eiro - 23,9%, no 430 eiro līdz 699,99 eiro - 27,7%, bet maksimālo dīkstāves pabalsta apmēru 700 eiro saņēma 19,3% pabalstam pieteikto darbinieku.
Nozaru dalījumā visvairāk jeb 20% dīkstāves pabalstu pieteikumu tika saņemts no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem. No izmitināšanas un ēdināšanas nozares uzņēmumiem saņemti 13,9% pieteikumu, no apstrādes rūpniecības - 9,5%, no profesionālo zinātnes un tehnisko pakalpojumu nozares - 9,5%, bet no mākslas, izklaides un atpūtas nozares - 8,2% pieteikumu.


Skatīt citas ziņas ...