ERDF Interreg CB

Iespēja saimniekiem iesaistīties “Lauku dzīvesveida” projektā!

19.11.2020

Šī gada jūnijā “Lauku ceļotājs” kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas ir uzsākuši jaunu pārrobežu Centrālās Baltijas programmas projektu Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana (Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations), kura ietvaros tiks radīti jauni produkti, kas balstīti uz autentisku (gan tradicionālo, gan mūsdienu) lauku vietējo dzīvesveidu. Vairāk par projektu šeit.


Kas ir “Lauku Dzīvesveida” piedāvājums?

Piedāvājums “Lauku Dzīvesveids” ļaus tūristiem iepazīt mūsdienu dzīvi un cilvēkus laukos, apmeklējot ārpilsētas tūrisma galamērķus ar spilgtu identitāti. Tas ir stāsts par dzīves stilu, kas izmaina ierastos priekšstatus par laukiem un veido jaunu lauku vidi, apvienojot tradicionālās un mūsdienu vērtības. Viesiem ir iespēja iepazīt dzīvi mazpilsētās, lauku saimniecībās un uzņēmumos kopā ar vietējo cilvēku, vērojot ikdienas norises vai iesaistoties tajās visdažādākajās jomās, piemēram, dārza veidošana un kopšana, mūsdienu dizaina amatniecība, veselīga pārtika, inovatīvu produktu ražošana, arhitektūra un vide, zaļais dzīvesveids utt.

Iespēja saimniekiem iesaistīties “Lauku dzīvesveida” projektā!

Lai radītu jaunus, daudzveidīgus un kvalitatīvus tūrisma piedāvājumus, kas piemēroti gan vietējam, gan tuvo ārvalstu un vēlāk arī tālajiem tirgiem, aicinām pieteikties un projektā iesaistīties lauku tūrisma uzņēmējus visā Latvijā, kas vēlas un spēj piedāvāt “Lauku dzīvesveida“ produktus.

Ar ko šis jaunais piedāvājums atšķirsies no jau esošajām apmeklējumu programmām saimniecībās? Daudziem saimniekiem noteikti ir iespēja jauno piedāvājumu balstīt uz jau esošā. Jaunie akcenti piedāvājuma aprakstam:

1) piedāvājumam jābūt saistītam ar VIETĒJO dzīvesveidu. Tas nozīmē, ka uzsvars ir uz cilvēkiem un to, kā šodien dzīvojam laukos – vai un kādā veidā izmantojam pārmantotās prasmes un ieražas savā ikdienā, kā tās pārveidojam un pielāgojam mūsdienu vajadzībām, kāds ir mūsdienu lauku dzīvesveids. Lauku dzīvesveida stāstā iederas gan atjaunotas muižas, gan bioloģiskas saimniecības, gan mājražotāji un amatnieki, gan lauku labumu tirdziņi, gan pieredze ar pārcelšanos no pilsētām uz laukiem, atrodot sev jaunu nodarbošanos, gan zaļais dzīvesveids, gan dārza kopšana, gan pārtikas audzēšana un konservēšana ziemai, gan jebkas cits, ko esam gatavi rādīt un stāstīt par šodienas dzīvi laukos. Piedāvājuma formāts var būt gan apmeklējums ar stāstu, noteiktu struktūru un ilgumu, gan arī iespēja viesiem uzturēties jūsu saimniecībā, iesaistoties ikdienas norisēs.

2) tā kā šī projekta mērķis ir radīt jaunus, pievilcīgus tūrisma galamērķus, tad piedāvājumu ir vēlams saistīt arī ar savu apkaimi, sadarbību ar kaimiņiem, vietas kopīgo identitāti (kas var būt gan ciems, gan mazpilsēta un tās apkaime, gan nacionālais vai dabas parks, arī pagasts utt.).

Aicinām atsaukties arī tos saimniekus, kas būtu gatavi sagatavot un novadīt arī meistarklases / apmācības attālināti – tiešsaistē.

Meistarklases būtu nepieciešamas par tēmu, kas saistīta ar lauku dzīvesveidu un kas vietējam tūristam, entuziastam vai pilsētniekam varētu būt interesanti. Piemēram:

  • puzuru pīšana, Ziemassvētku rotājumu veidošana,
  • pīrāgu, piparkūku cepšana,
  • masku gatavošana,
  • Jāņu siera siešana, vainagu pīšana,
  • pirts slotu siešana un pirts rituāli,
  • garšvielu, tēju vākšana un gatavošana,
  • mājas sidra, vīna vai alus gatavošana,
  • saldējuma gatavošana,
  • dārza lietas, piemēram, tomātu stādīšana un puķu audzēšana, dekoratīvo dobju audzēšana
  • un jebkura cita tēma.

Ja šī iespēja iesaistīties “Lauku dzīvesveida” produkta izstrādē Jūs interesē, lūdzu, sūtiet e-pastā katrina@celotajs.lv īsu aprakstu par Jūsu uzņēmuma piedāvājumu saistībā ar “Lauku dzīvesveida“ tēmu.

Būsim priecīgi un pateicīgi par Jūsu līdzdalību “Lauku dzīvesveida” produkta izveidē un popularizēšanā! 

 

Projekts "Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana" tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.