Par konkursu “Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2020”

21.10.2020

"Lauku ceļotājs" reaģējot uz LIAA īstenotu konkursu  “Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2020”, nosūtīja vēstuli Ekonomikas ministrijas tūrisma nodaļai, konkursa komisijai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktoram un LIAA tūrisma departamenta direktorei, kurā izklāstam mūsu nostāju. Uzskatām, ka šāds konkurss, kurā tiek pieņemti un vērtēti vienkopus gan privāto uzņēmēju izveidotie tūrisma produkti, gan tirgu un konkurenci kropļojošie, ar pašvaldību finansējumu veidotie tūrisma produkti, neviecina tūrisma attīstību valstī un kavē privāto uzņēmēju attīstību. Uzskatām, ka konkurence šādā konkursā ir nevienlīdzīga un netaisnīga. Zemāk "Lauku ceļotāja" iebildumi un to pamatojums šī konkursa sakarā:


1.    Produktu finansējums.
Konkursā pēc vieniem un tiem pašiem kritērijiem tiek vērtēti gan privāto uzņēmēju izveidotie tūrisma produkti, gan tirgu un konkurenci kropļojošie, ar pašvaldību finansējumu veidotie tūrisma produkti. Uzskatām, ka konkurence šādā  konkursā ir nevienlīdzīga un netaisnīga.
2.    Produktu atbilstība nolikumam.
Vairāki konkursā izvirzītie produkti neatbilst konkursa nolikuma punktam ‘Produktam ir skaidri saprotams cenas veidošanās mehānisms un to ir iespējams nopirkt.’ Tādi ir, piemēram,  „Mežtaka” un „Taste Hanseatica”, kas ir Eiropas Savienības finansēti projekti, kam ir arī savi konkursi un apbalvojumi. 
3.    Vērtēšanas kritēriji.
Uzskatām, ka klientu atsauksmes un noslogojums ir jāņem vērā kā viens no veiksmīga produkta kritērijiem, kas pierāda, ka produkts ir ne tikai izveidots, bet patiešām darbojas. Vērtējumu nevar balstīt tikai uz fakta, ka ir izveidots vizuāli pievilcīgs produkts un tiek labi noprezentēts komisijai, kas nebūt tā var nenotikt individuālajam tūristam vai produkts faktiski var nebūt darboties spējīgs un veiksmīgs.

Lai veicinātu tūrisma nozares attīstību valstī, uzskatām, ka konkurss būtu jārīko tikai privāto tūrisma uzņēmēju pakalpojumiem. Pretējā gadījumā – šobrīd, kad privātais uzņēmējs ir nostādīts daudz sliktākā tirgus situācijā, kur tam ir jācīnās par izdzīvošanu, kamēr publiskā sektora pakalpojumu sniedzēji saņem to pašu algu ir pandēmija vai nav. Jūsu veidotais konkurss dod nepareizu signālu gan uzņēmējiem, gan publiskajam sektoram – ka tirgus kropļošana mūsu valstī ir laba un apsveicama darbība (arī pretēji Konkurences padomes paustajam. 

LLTA „Lauku ceļotājs” valde uzskata, ka šāds konkurss ir nekorekts un negodīgs, tādēļ lūdzam izņemt “Lauku ceļotāja” vārdu no kunkursa norises un vērtēšanas. Tāpat mēs uzskatam, ka šādā veidā organizēts tūrisma produktu un pakalpojumu konkurss nodara tūrismam, kā privātas uzņēmējdarbības jomai, ļaunumu, nevis to atbalsta. Gan Ekonomikas ministrijai, gan LIAA būtu jābūt institūcījām, kas aizstāv privātu uzņēmēju, tomēr diemžēl jūsu brīvā tirgus sapratne nesakrīt ar mums, uzņēmējiem. 
Nobeidzot vēstuli, gribu citēt S.Ābramas k-dzes, bijušās Konkurences padomes vadītājas teikto, pirms viņai bija jāpamet sava darba vieta, un ar kuru kopā iesākām nežēlīgu cīņu par Latvijas brīvā tirgus ceļu (citāts publicēts 16-22.01.2020 žurnālā „Ir”) arī tūrisma jomā:Skatīt citas ziņas ...