ERDF Interreg CB

"Lauku dzīvesveida" projekta partneru tikšanās

19.10.2020

Pagājušajā nedēļā, 13.-14. oktobrī, projekta "Lauku dzīvesveids" partneri tikās, lai apspriestu līdzšinējo projekta gaitu un turpmākās aktivitātes. Tā kā projekta partneri ir no četrām dažādām valstīm, Covid-19 pandēmijas laikā tikāmies tiešsaistē. 


Abās dienās projekta partneri aktīvi apsprieda šī brīža situāciju, kura Covid-19 dēļ ir izaicinājumiem pilna, un diskutēja par turpmākajām projekta aktivitātēm. Tā kā projektā ir paredzētas dažādas mārketinga aktivitātes vietējā lauku dzīvesveida popularizēšanai tuvākos un tālākos tirgos, tika diskutēts par jaunām iespējām, interaktīvām un virtuālām mārketinga aktivitātēm, lai sasniegtu savu mērķauditoriju laikā, kad pastāv ceļošanas ierobežojumi. Priecājamies, ka tikšanās laikā nonācām līdz kopīgiem lēmumiem, un esam ideju pilni turpmākajai projekta darbībai.

Projekts "Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana" tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.