Interreg V-A — Estonia–Latvia

Iespēja saimniekiem iesaistīties Militārā mantojuma projektā

29.09.2020

Viens no „Lauku ceļotāja” aktuālajiem projektiem šovasar ir „Militārais Mantojums”. Militārā Mantojuma projektā (Interreg Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts) veidojam tūrisma piedāvājumu, kas aptver laiku no Latvijas un Igaunijas neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai 4 posmos: Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari; II Pasaules karš; Nacionālo partizānu kustība - mežabrāļi; Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana.


Šī tūrisma piedāvājuma pamatā ir apmeklētājiem ir atvērtas militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā - bijušās militārās bāzes, krasta apsardzes būves, mežabrāļu bunkuri, kauju vietas, muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas. Apceļojot šīs vietas, ir nepieciešams arī paēst un nakšņot, tādēļ vēlamies projektā iesaistīt arī ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumu sniedzējus – vēlams, tādus, kuri var iesaistīties militārā mantojuma tēmā un papildināt militārās vēstures interesentu pieredzi. Lūdzam atsaukties, ja:

  • Jūsu naktsmītne vai ēdināšanas uzņēmums atrodas kāda ar militāro vēsturi saistīta tūrisma objekta tuvumā un/vai var tikt iesaistīts kopīgā maršrutā individuāliem apmeklētājiem vai grupām;
  • Jūsu naktsmītne vai ēdināšanas uzņēmums atrodas kauju vietu, bijušo militāro objektu tuvumā, kas nav iesaistīti tūrisma piedāvājumā, taču pašas vietas vai stāsts ir interesants tūristiem;
  • Jums ir ģimenes vai personīgie atmiņu stāsti par abu pasaules karu vai padomju laika notikumiem Jūsu apkaimē un varat to visu parādīt un pastāstīt tūristiem „taustāmā” veidā, piemēram – vēsturisku foto ekspozīcija, pastaiga mežā gar kara laika ierakumu vietām ar stāstu, ģimenes atmiņas par kara un pēckara laikā piedzīvoto – saruna vai stāsts pie vakariņu galda, „mežabrāļu vakariņas”, neliela privāta vēsturisko atradumu kolekcija vai jebkāds cits piedāvājums, kas sasaucas ar militārā mantojuma tēmu un papildina jūsu naktsmītnes vai ēdināšanas vietas piedāvājumu.

Šos piedāvājumus līdz ar Militārā Mantojuma tūrisma objektiem iekļausim šobrīd topošajā lapā www.militaryheritagetourism.info , veidojot arī Militārā Mantojuma tūrisma maršrutus. Ar Jūsu Militārā Mantojuma piedāvājuma aprakstu papildināsim jau esošo Jūsu uzņēmuma aprakstu www.celotajs.lv .

Ja šī papildu mārketinga iespēja Jūs interesē, lūdzu sūtiet e-pastā lauma@celotajs.lv īsu aprakstu par Jūsu uzņēmuma piedāvājumu saistībā ar militārā mantojuma tēmu:

  • atrašanās vietas vai cita saistība ar konkrētiem militārās vēstures notikumiem;
  • kādā veidā Jūs ar to iepazīstināt viesus.

Būsim pateicīgi par Jūsu iesaistīšanos, jo tieši atmiņu stāsti, personīga pieredze un citas neformālas liecības uzrunā emocionāli un caur tūrisma izklaidējošo veidu piesaista interesi vēstures notikumiem. 

 

"Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)" projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.