SWITCH-Asia

Sākusies SWITCH-Asia programmas informatīvā kampaņa

18.09.2020

Turpinās darbs pie projekta “Ilgtspējīga tūrisma modelis Centrālāzijā: spēju palielināšana, izpratnes veidošana, tehnoloģiju ieviešana” (MOST). Projekta mērķis ir popularizēt jaunu un labi strukturētu ilgtspējīga tūrisma modeli Uzbekistānā, Tadžikistānā un Kazahstānā, kas var palīdzēt saglabāt un stiprināt vietējo kultūru, mantojumu un tradīcijas, vienlaikus aizsargājot arī apkārtējo vidi. Āzijas valstis, kuras kādreiz bija Padomju Savienībā, var kļūt par ievērojamu tūristu galamērķi unikālo kultūras, vēstures, arheoloģijas un dabas objektu dēļ. Uzbekistāna, Kazahstāna un Tadžikistāna līdz šim izmantojušas tūrismu ekonomikas izaugsmes veicināšanai, tomēr nozare saskaras ar daudzām problēmām un izaicinājumiem, kā, piemēram, nepietiekami infrastruktūra, zemas kvalitātes pakalpojumi tūristiem, augstas cenas. Ņemot vērā to, ka tūrisma nozare šajās valstīs joprojām ir nepietiekami attīstīta, bet ar ļoti lielu potenciālu, ilgtspējīga tūrisma modeļa izveidošana ir ļoti būtiska.


Šajā projektā mēs, “Lauku ceļotājs”, Centrālāzijas valstīm sniedzam savas zināšanas par ilgtspējīgu tūrismu: tā priekšnoteikumi un iespējas; ieteikumi ilgtspējīga tūrisma plānošanai; kā veidot sadarbības, lai tiktu attīstīts un atbalstīts šis tūrisma veids; kā veicināt vietējo iedzīvotāju un tūristu informētību par zaļu un dabai draudzīgu dzīvesveidu; kādi noteikumi un regulējumi (ekonomiskie, sociālie u.c.) ir jāņem vērā vai ir nepieciešami šī tūrisma veida attīstībai; kas jāņem vērā, plānojot ilgtspējīgu resursu izmantošanu u.tml.

ES finansētā SWITCH-Asia programma ir uzsākusi arī 12 mēnešu garu informatīvu kampaņu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību aktuālām problēmām, kā, piemēram, atkritumu apsaimniekošana, lauksaimniecības pārtika/pārtikas atkritumi, ilgtspējīgs mājoklis, modes industrijas ilgtspējība u.c. Kampaņas mērķis ir informēt un izglītot, kā arī mudināt uz atbildīgāku rīcību ikdienas izvēlēs ikkatru cilvēku. Vairāk noderīgas informācijas, ieteikumus un padomus iespējams atrast programmas sociālajos tīklos:

Vairāk par MOST projektu: https://mostcentral-asia.eu


Skatīt citas ziņas ...

SWITCH-Asia
This publication is produced with support from the EU-funded SWITCH-Asia Programme.
The content and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the position or policy of the EU or SWITCH-Asia and no official endorsement should be inferred