ERDF Interreg CB

Lauku dzīvesveids – jaunā tūrisma tendence?

09.07.2020

Laikā, kad masu tūrisms, visticamāk, būs atstāts pagātnē vismaz uz laiku, arī Ziemeļeiropā mazi, privāti tūrisma produkti un galamērķi ir raisījuši interesi jaunām klientu grupām. Šobrīd vairāk kā jebkad ir pieprasījums pēc tūrisma produktiem, kas balstīti uz dabu, maza apjoma ražošanu, autentisku dzīves stilu un ilgtspēju, un tas viss ir viegli saistāms ar lauku tūrismu.
Tieši šo potenciālu izmantos jaunais pārrobežu Centrālās Baltijas projekts Lauku dzīvesveids – pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana (Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations), kur sadarbībā vienojas Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas partneri. 


Tradicionālais un mūsdienīgais
Pie mums, Baltijas valstīs, tradicionālais lauku dzīvesveids nekad nav pilnībā izzudis. Joprojām latvietim vai igaunim patīk un viņš prot gan audzēt pārtiku un gatavot krājumus ziemai, gan pats ko uzmeistarot vai atjaunot simtgadīgas dzimtas mājas. Tikai nu tas notiek viegli, ar mūsdienīgiem paņēmieniem un darba rīkiem. Mantotās prasmes iegūst jaunu jēgu mūsdienu pielietojumā, un tradicionālais kļūst par jauno moderno, kad dzīve laukos nozīmē baudīt privātumu skaistā vidē, mūsdienīgas sadzīves ērtības, izkoptu ainavu, vissvaigākos labumus no dārza un citas priekšrocības. 

Lauku dzīvesveids kā tūrisma piedāvājums
Lauku dzīves veids kļūst atvērts un iepazīstams ikvienam, tomēr vēl arvien tā iespējas netiek pietiekoši izmantots tūrismā. Jau šobrīd tūrisma saimniecībās piedāvā dažādas programmas un meistardarbnīcas, piemēram, maizes cepšanu, rokdarbus, pirts gudrības, SPA laukos, sezonas ēdienu gatavošanu, aktivitātes dabā, saskarsmi ar dzīvniekiem. Veidojas arī piedāvājums uzturēties šādās saimniecībās ilgāku laiku, lai izbaudītu dzīves ritmu bez stresa, iesaistītos dažādos saimniecības darbos, vērotu dabas norises. Populāri kļuvis pilsētniekiem izvēlēties savu saimniecību, kur pavasarī ar saimnieku padomu tiek ierīkotas dārzeņu vai puķu dobes, vasarā atgriežoties tās apkopt un rudenī novācot ražu. 

Lai radītu jaunus, daudzveidīgus un kvalitatīvus tūrisma piedāvājumus, kas piemēroti gan vietējam, gan tuvo ārvalstu un tālajiem tirgiem, aicināsim projektā iesaistīties lauku tūrisma galamērķus un uzņēmējus visā Latvijā, kas vēlēsies un spēs piedāvāt „Lauku dzīvesveida“ produktus. Kā „Lauku dzīvesveida“ tūrisma galamērķa pilotreģions Latvijā projekta ietvaros darbosies Gaujas nacionālais parks, kura pieredzi varēs pārņemt un projekta mārketinga aktivitātēm pievienoties arī citi reģioni. Paralēli tas pats notiks Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. 

Lauki atvērti arī tālajiem tūrisma tirgiem
Lauku dzīvesveida projektā ne tikai veicināsim tūrisma piedāvājuma rašanos, bet arī veiksim mārketingu, lai iznestu šo piedāvājumu plašākā tirgū. Mazie lauku tūrisma uzņēmēji parasti vieni paši nespēj sasniegt tālos ārzemju tirgus, un nereti tas attiecas arī uz valstīm kā tūrisma galamērķiem. Jo tālāk atrodas potenciālais tirgus, jo garāka ir mārketinga spēlētāju ķēde, kuriem jāsadarbojas, lai šo piedāvājumu pamanītu un tam uzticētos. Piemēram, Japānas tirgū Ziemeļeiropas un Baltijas valstis visbiežāk tiek uzskatīts kā kopējs tūrisma galamērķis. Līdz ar to projekta Lauku dzīvesveids galvenais mērķis ir apvienot vairāku valstu lauku dzīvesveida piedāvājumu, lauku tūrisma produktus un galamērķus, lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti ārzemju tirgiem. 

Projekta ietvaros tiks izstrādāti un apkopoti „Lauku dzīvesveida“ produkti no Zviedrijas, Ālandu salām, Somijas, Igaunijas un Latvijas. Visām projektā iesaistītajām valstīm ir līdzīgas iezīmes lauku dzīvesveidā, vērtības un cieņa pret vidi, kas var veidot saskaņotu produktu bāzi plašākiem tirgiem. Tajā pašā laikā ir pietiekami daudz atšķirības, lai izveidotu dažādu, interesantu tūrisma produktu izlasi, nevis atkārtot vienu un to pašu produktu visos reģionos. 
Projekta ietvaros tiks veikts lauku tūrisma produktu un galamērķu mārketings, īpaši Āzijas un Rietumvalstu tirgos, izmantojot jau zināmo logo un saukli GO RURAL (Baudi laukus)

Par projektu
Projekts Lauku dzīvesveids – pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana tiks ieviests no 2020.-2022. gadam, iesaistoties 8 partneriem un apvienojot savas zināšanas un pieredzi: Helsinku universitātes Ruralia institūts, Lohjas pilsēta un Enterprising Archipelago Somijā, Söderhamn pašvaldība Zviedrijā, Igaunijas Lauku tūrisma organizācija, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, vadošais partneris – Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas atbalstu
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.