Interreg V-A Latvia – Lithuania

Sākas Jūrtakas un Mežtakas pārgājienu maršrutu turpinājums Kurzemē un Lietuvā

16.06.2020

Mežtaka un Jūrtaka ir populāri garās distances pārgājienu maršruti, kas no Rīgas ved gar Baltijas jūras piekrasti, skaistākajiem mežiem Latvijā un Igaunijā, un iekļaujas Eiropas garo distanču pārgājienu E-maršrutos E9 un E11. Šovasar sākam paplašināt pārgājienu maršrutus arī dienvidu virzienā – Kurzemē un Lietuvā.


Šī gada 1. jūnijā uzsākts projekts LLI-448 „Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu projekts ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu. Pateicoties tam, 2022. gadā Mežtaka un Jūrtaka šķērsos jau visas trīs Baltijas valstis – Lietuvu, Latviju un Igauniju, maršrutu kopgarumam sasniedzot ap 3450 km.

Pārgājienu maršrutu gaita 

  • Mežtaka būs savienota ar Rīgas-Tallinas Mežtakas maršrutu, kas pašlaik tiek ieviests saskaņā ar Centrālā Baltijas Jūras Reģiona programmas projektu Nr. 779 “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka””. Mežtakas pagarinājums tiks veidots cauri Kurzemei – Abavas senlejas dabas parkam, Kuldīgai, Aizputei, Priekulei, bet Lietuvā - cauri Žemaitijas nacionālajam parkam un Žemaitijas etnogrāfiskajam reģionam, ainaviskajiem reģionālajiem parkiem. Taka izlocīsies gar gleznainajiem Nemunas krastiem un šķērsos etnogrāfisko Dzūkijas reģionu. Plānots, ka Mežtakas garums Kurzemē un Lietuvā kopā sasniegs ap 2060 km, bet veikšanai nepieciešamais laiks – ap 82 dienām. 
  • Jūrtakas jaunais posms pagarinās esošo Jūrtaku, kas iet no Tallinas caur Rīgu līdz Nidas ciemam Latvijā un ir izveidota Igaunijas-Latvijas programmas projektā Nr. 22 “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”. Jūrtaku plānots pagarināt no Latvijas-Lietuvas robežas gar visu Lietuvas piekrasti un Kuršu kāpām līdz Lietuvas un Kaļiņingradas apgabala robežai, kā arī ietverot Kuršu jomas austrumu krastu līdz Nemunas deltai un Rusnes salai, ieskaitot. Jūrtaka tiks pagarināta par aptuveni 9 dienām un 190 km un tādējādi tās garums sasniegs ap 1390 km, bet veikšanai nepieciešamais laiks – ap 69 dienām. 

Abos maršrutos katru dienu varēs veikt arī kā atsevišķu, 15-20 km garu pārgājienu, kam norādītas nakšņošanas vietas, ēdināšanas un citi pakalpojumi tūristiem.

Aicinām pievienoties maršruta apsekojumiem
No š.g. jūnija līdz septembra beigām notiks Jūrtakas un Mežtakas apsekojumu pārgājieni, kuros ikviens ir aicināts piedalīties (12 – 27 km dienā). Jūrtaku un Mežtaku visā garumā ies un gājienus veiks Lauku ceļotāja eksperts Juris Smaļinskis. Apsekojuma pārgājienu laikā katrai dienai tiks veidoti detalizēti maršruta apraksti, kas projekta gaitā būs pieejami Jūrtakas un Mežtakas ceļvedī un interneta vietnē. 

Pēc iepriekšējās Mežtakas un Jūrtakas apsekojumu pieredzes, esam sagatavojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem - kad, kur, cikos, kā, no kurienes, līdz kurienei, kā iesim. utt. Tās atrodamas https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1029

Projekta ietvaros, līdz 2021. gada jūnijam, iesaistot vietējo sabiedrību, pašvaldības un uzņēmējus, ir paredzēts dabā apsekot visu maršruta teritoriju un maršrutu marķēt dabā, uzstādīt informācijas stendus un norādes zīmes. 

Pārgājienu maršrutu informācija
Maršruti ir paredzēti plašai mērķauditorijai: aktīviem tūristiem, ģimenēm ar bērniem, dabas vērotājiem, vēstures entuziastiem, tāpat arī vietējiem un ārvalstu tūristiem. Pārgājienu plānošanai tiks izdots ceļvedis latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodās, un tūrisma karte. Neizpaliks arī interneta vietne, kur jaunais maršruts būs apskatāms gan visā garumā, gan pa vienas dienas posmiem. Šobrīd maršrutu izveidei var sekot sociālajā tīklā Facebook.com/meztaka un Facebook.com/jurtaka. Pilna Mežtakas un Jūrtakas informācija – pārgājiena dienu apraksti un kartes – atrodama www.baltictrails.eu
 

Par projektu: 
•    Projekts LLI-448  „Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu projekts) tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam atbalstu. 
•    Projekta partneri:    
Kurzemes plānošanas reģions
Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Kuldīgas novada pašvaldība 
Kauņas reģiona attīstības aģentūra
Lietuvas lauku tūrisma asociācija
Žemaitijas nacionālā parka direkcija
Kuršu kāpas nacionālā parka direkcija
•    Kopējās projekta izmaksas ir 788 104,45 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 669 888,76 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 


Skatīt citas ziņas ...

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.