Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Rokasgrāmata "Livonijas kulinārā ceļa" pārtikas un dzērienu ražotājiem

23.03.2020

Šajā rokasgrāmatā apkopoti padomi pārtikas un dzērienu ražotājiem, kas rosina pārdomāti iepazīstināt ar savu produktu un tā stāstu, un piedomāt, kā ar produkta izcelsmi radīt emocionālu saikni ar patērētāju. Kā labie piemēri tūrisma attīstīšanā apskatāmi Latvijas un Igaunijas mazo ražotāju iedvesmas stāsti. 

Elektroniski (PDF formātā) rokasgrāmata pieejama latviešu un igauņu valodās.


Izdevumā sniegtie ieteikumi un padomi var paplašināt zināšanas par iespēju ieskatīties pārtikas tapšanas procesā un to, kā šāds pārtikas piedzīvojums veidojams. Iesaistīšanās dažādās kulinārā tūrisma jomās rada daudz tiešu kontaktu ar patērētājiem. Tiešas un aizrautīgas atsauksmes par produktu, ko snieguši pārtikas baudītāji, ir ārkārtīgi vērtīgas un bagātina mazā ražotāja ikdienas dzīvi.

 

Rokasgrāmata uzņēmējiem sagatavota projekta “Livonijas kulinārais ceļš” ietvaros, kas īstenots “Interreg Estonia-Latvia” programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Skatīt citas ziņas ...

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.