Nr 39434
Piemiņas vieta
Piemiņas vieta Latvija, Kurzeme, Tukuma novads

Piemineklis Ziemassvētku kauju piemiņai