Nr 30386
Izziņas vieta
Izziņas vieta Latvija, Vidzeme, Pļaviņu novads

Vikingu kuģis