Nr 10650
Avots
Avots Latvija, Vidzeme, Gulbenes novads

Tirzas svētavots