Nr 30365
Vēsturiska vieta
Vēsturiska vieta Latvija, Rīga, Rīga, Rīga

Sudrabkalniņš