Nr 39323
Baznīca
Baznīca Latvija, Latgale, Daugavpils novads

Spruktu Svētā Antona Romas katoļu baznīca