Nr 30367
Piemiņas vieta
Piemiņas vieta Latvija, Rīga, Babītes novads

Latvijas Brīvības cīņu Piņķu kaujas piemineklis